- Kreativitet kan ikke vedtas eller kjøpes

Nyhet, Ledelse

Publisert

Det sier Tore Bjerkelund Gimse, forskningsdirektør ved IFE, som er en av innlederne på Abelias frokostmøte 12. mars om robust organisering.

Du har lang erfaring som leder i ulike virksomheter – hva vil du trekke frem som de tre absolutt viktigste faktorene som skal til for å lykkes?

- «Å lykkes» kan jo bety så mangt. Helt overordnet er det viktige å sette fornuftige mål, spille på lag med gode ressurser og å ha en aldri så liten porsjon flaks. Å utøve en lederjobb i et kompetansemiljø liker jeg å sammenligne med en slags jordbruksvirksomhet: Det skal planlegges og plantes, gjødsles og lukes. Før man kan høste inn og sikre neste års såkorn. For det første må jeg som leder ha en vilje – en ambisjon – om hvordan ting skal utvikle seg. Viljen må naturligvis manøvreres med en viss kunnskap og ydmykhet overfor realitetene og omgivelsenes reaksjoner. Dessuten må jeg kunne mobilisere krefter til å utnytte ressurser og rammebetingelser slik at resultatene kommer gjennom andres vekst og blomstring.

Hva ligger i ordet robust for deg?

- Robusthet betyr å ha ressurser til å takle utfordringer og til å gripe og skape muligheter. En robust bedrift tåler å miste noen kunder og nøkkelmedarbeidere – og har plass til å ta om bord flere når mulighetene oppstår. Den evner å manøvrere i både storm og stille vann. Det krever årvåkenhet, smidighet og kraft hos både kaptein og mannskap.

Hvordan tenker du verktøyboka Robust organisering er nyttig for kunnskapsbedrifter?

- Jeg håper at boka kan skape bevissthet og utbre god praksis som fremmer robusthet. At bedrifter tenker på å bygge robusthet i godvær, og at de finner tips og inspirasjon når akutte situasjoner oppstår. Boka løser ingen problemer i seg selv, men det kan være små marginer mellom suksess og fiasko når det gjelder, og kjennskap til bokas temaer kan være nok til å lande på riktig side. Dessuten demonstrerer boka – og arbeidet med den – at liknende utfordringer og liknende praksis er relevant for mange virksomheter og i svært ulike situasjoner. Alle bedrifter og utfordringer er forskjellige, men likevel ikke så unike som vi kanskje tror, der vi sitter på hver vår tue. Det betyr at det finnes mulighet for læring, støtte og hjelp.

Ett sted i boken står det: Kunnskapsbedrifter fungerer best med flat organisering, lite byråkrati – der en fremmer kreativiteten og innovasjonsevnen til den enkelte. Hva tenker du om dette?

- Jeg tror det er viktig og riktig. I kunnskapsbedrifter er medarbeiderne ofte en kritisk faktor for bedriftens suksess, og det skjønner de selv. De forventer derfor innflytelse og påvirkningsmuligheter. Og følelsen av dette reduseres hvis arbeids- og kommunikasjonsprosessene formaliseres gjennom omfattende byråkrati og mange ledernivåer.

- Frustrasjon over manglende innflytelse kan lett lede kreativiteten over i ikke-produktiv retning. Så i en kunnskapsbedrift gjelder det å balansere reell og opplevd innflytelse i forhold til effektive prosesser og kompetente beslutninger. Avansert kompetanse og dyp forståelse på ett område betyr ikke nødvendigvis at man innser sine begrensninger på andre felter – eller har tilbørlig ydmykhet for andres kompetanse og fagområder: Teknikeres skepsis overfor økonomer og administrative ledere er velkjent, og fordommene er ofte symmetriske.

- Det er derfor viktig å avklare forventningene til involvering og påvirkning, og trekke opp grenser mellom ulike domener. Hvis noen forventer å ha veto, men knapt blir informert, ødelegger det tilliten, og dermed muligheten til å trekke sammen og i samme retning.

- Å dyrke kreativitet og innovasjonsevne er vanskelig – og her må man ikke glemme enkeltindividenes betydning. Kreativitet kan ikke vedtas eller kjøpes. Selv i et åpent og inspirerende arbeidsmiljø, er det ofte bare noen få personer som står for de fleste innovasjonene av betydning. Det kan være en ledelsesutfordring å la disse «primadonnaene» få utfolde seg uten at det går på bekostning av arbeidsmiljøet forøvrig, men på en annen side: Hva ville Bolsjoj-balletten vært uten primadonnaene?

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: