Abelia

Innhold

Abelialederen: Anne Cathrin Østebø

Nyhet, Abelialederen

Publisert

#205

Anne Cathrin Østebø, CEO i Validé

Åpenhet om beslutninger, og tett dialog både internt og eksternt, er avgjørende i denne krisesituasjonen, sier Anne Cathrin Østebø, i Validé.

Korona-utbruddet har snudd opp ned på hverdagen vår og er svært krevende for veldig mange bedrifter. Abelialederen vil fremover hande om ledelse i denne krisesituasjonen.  

Anne Cathrin Østebø, er CEO i Validé og dagens Abelialeder. 

Hva gjør din bedrift og hvordan rammes dere av koronavirus-utbruddet? 

Validé er et innovasjonsselskap som bistår grundere i deres forretningsutvikling, vi utvikler forskningsideer til nye produkter og tjenester, vi utvikler nytt og eksisterende næringsliv gjennom klynger og vi investerer i tidlig fase. Vi har altså ansvar for mange innovasjons- og forretningsutviklingsprogrammer knyttet til Norges forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge og fylkeskommune; inkubator, akselerator, Technology Transfer Office (TTO), klynge, PreSåkorn, VRI-kompetansemekling, for å nevne noe.  

Vi er rådgivere og investorer i tidligfase og vår rolle som profesjonelle forretningsutviklere og støttespillere for gründere og selskap har bare forsterket seg med koronavirus-utbruddet.  

Fredag 13.mars ble det bestemt jobbreiseforbud og hjemmekontor for alle. Møter og arrangement 1-2 uker fram i tid ble avlyst og utsatt, men budskapet utad var at vi rigger oss om til 100% digital og 100% til stede for dem som søker våre råd og ekspertise. Forretningsutviklerne og andre i stab ble bedt om å rette fokus på gründerne og selskapene våre. Det er i tøffe tider, at vi virkelig får brukt våre evner, kompetanse og erfaring som rådgivere og støttespillere.  

Selv har vi søkt og fått gode råd fra våre støttespillere NHO, Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) samtidig som vi har holdt en god dialog med SIVA, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Vi har også utviklet  Koronavettregler for startups. Enkle råd, som bruker fjellvettregelen som mal – fordi dette er et krise-regelverk som nordmenn kjenner godt til, og som også er forbundet med selvhjelp!  

 

Hvordan har krisen påvirket din rolle og dine prioriteringer som leder?  

Prioritert fokus er å holde Validé sin aktivitet oppe, se medarbeiderne selv om de er på hjemmekontor, ha kontroll på budsjett og kostnader i et landskap som endrer seg nesten daglig, samtidig som det er viktig at jeg prioriterer å ha dialog med de rette aktørene og påvirke de tiltakene som skjer nasjonalt, til beste for næringslivet. 

Vi etablerte raskt en digital, daglig møteplass for ansatte. To tidspunkt til dagen er satt av til Korona-kaffe på Teams. Frivillig å delta, men et godt tiltak for kollegakontakt. Mens ansatte har festet blikket på gründerne og oppstartsselskapenes ve og vel, har jeg som leder hatt god dialog med nasjonale aktører for at vi sammen kan påvirke situasjonen for vår bransje. Jeg har videre hatt hyppig kontakt med virkemiddelaktører som SIVA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune, stortingsrepresentanter og statsråder. Jeg opplever at vi jobber tettere sammen nå enn før, for å finne løsninger.  Rollen som leder internt er nokså uforandret, men i det store økosystemet for næringsutvikling, har jeg i denne perioden hatt tettere dialog med nasjonale aktører.  

 

Hvorfor og hvordan er ledelse viktig i en krisesituasjon som denne? 

I slike krisesituasjoner må vi prioritere det som er rett både på kort og lang sikt. Leders oppgave er særlig å ivareta det langsiktige perspektivet. At vi alle drar i samme retning er også en viktig oppgave. Jeg vektlegger åpenhet om beslutningene våre, slik at vi også kan gå tilbake på tiltak som viser seg å ikke fungere.  

 

Hva er det aller viktigste for en leder når medarbeiderne jobber hjemmefra og all kommunikasjon skjer digitalt? 

Det er lov å le! Godt humør er det beste løsemiddel for svartmaling. Daglige, digitale møteplasser åpen for alle er viktig for samholdet. For et selskap som Validé er det egentlig enkelt å rigge om til 100% digital jobbing, men det er særlig utfordrende å fange opp signal. Jeg bruker videosamtaler for å også se folk inn i øynene. Fanger bedre opp stemninger.  

Alle rapporterer daglig over aktivitet. Det gjør det lettere for hver enkelt å prioritere tid og oppgaver, og det gir meg som leder en nødvendig oversikt over arbeidskapasitet og rutiner. Vi får også målt tempen på selskapene våre. 

Ansatte reagerer ulikt på situasjonen, og livssituasjonene er ulike. Det er lov å gjøre personlige tilpasninger i krisetid. 

 

Har du noen flere gode råd eller erfaringer du vil dele med andre kunnskaps- og teknologibedrifter?  

Skaff deg oversikt over hver ansatt sin kapasitet og arbeidsoppgaver, og stol på at de gjør oppgavene. Bare da kan du selv fokusere på det langsiktige perspektivet; at det blir hverdag igjen. 

Ikke mist kontakten med kostnadene og gjør tilpasninger. Bruk de nasjonale ordningene! 

Jobb med kapitalinnhenting. Uten korona tar det 6-12 mnd å hente inn privat kapital, nå kan det ta litt mer tid. Validé fortsetter å investere. 

Er du ikke digital i arbeidsprosesser, nå er tiden inne for å få til det etterlengtede digitale løftet i egen organisasjon. Validé har kjørt opplæring (webinar) i bruk av nye system og samhandling (Teams). Det er mange konsulenter og gratis webinars der ute. Etabler nye rutiner som vil fungere etter krisen. 

Jeg har alltid syntes det har vært viktig å være medlem av nettverksorganisasjoner, men det å være medlem føles ekstra godt og trygt i disse tider, så takk til Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN) som virkelig er der for oss ulike innovasjonsmiljøer og takk til Abelia som setter gründerne og næringslivet på agendaen og aktivt jobber for å finne gode løsninger. Sammen kommer vi alle sterkere ut av kriser.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: