Abelialederen: Nils Morten Huseby

Nyhet, Abelialederen

Publisert

#205

Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE.

Denne krisen har skapt usikkerhet og bekymring blant ansatte, både knyttet til risikoen for sykdom og for hvordan situasjonen vil påvirke jobben. Det er viktig med synlig og tydelig ledelse, og god kommunikasjon gjennom en slik krise, sier Nils Morten Huseby i IFE.

Korona-utbruddet har snudd opp ned på hverdagen vår og er svært krevende for veldig mange bedrifter. Abelialederen vil fremover hande om ledelse i denne krisesituasjonen.  

Nils Morten Huseby, er administrerende direktør i IFE og dagens Abelialeder. 

Hva gjør din bedrift og hvordan rammes dere av koronavirus-utbruddet?

IFE er et ledende forskningsmiljø innen energi, helse og industriutvikling. Vi har også samfunnskritiske roller knyttet til å ivareta sikkerhet ved Norges nukleære anlegg samt produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler. Vi har først og fremst blitt rammet ved at vi har måttet legge om aktiviteter for å sikre bemanning ved kritiske installasjoner, samt at alle våre ansatte som har mulighet til det jobber fra hjemmekontor. Jeg er ikke så bekymret for virksomheten på kort sikt. På lengre sikt vil mye avhenge av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Hvordan har krisen påvirket din rolle og dine prioriteringer som leder?

Jeg har hatt stor fokus på beredskap gjennom hele perioden, knyttet til å ivareta våre samfunnskritiske funksjoner og våre ansatte. Den første uken var det mest kortsiktige prioriteringer for å håndtere situasjonen og sørge for at hjulene ble holdt i gang. I uke 2 jobbet vi i tillegg med å utarbeide scenarier for hvordan krisen ville påvirke oss på sikt. Vi har også hatt tett dialog med viktige kunder og samarbeidspartnere. Informasjon ut til ansatte har hele tiden vært prioritert høyt. Jeg har brukt intranett til å gi daglige statusoppdateringer og gjorde også et videointervju.

Hvorfor og hvordan er ledelse viktig i en krisesituasjon som denne?

Denne krisen har skapt usikkerhet og bekymring blant ansatte, både knyttet til risikoen for sykdom og for hvordan situasjonen vil påvirke jobben. Det er viktig med synlig og tydelig ledelse, og god kommunikasjon gjennom en slik krise. Behovet for informasjon om situasjonen og hvordan ledelsen håndterer denne er enormt.

Hva er det aller viktigste for en leder når medarbeiderne jobber hjemmefra og all kommunikasjon skjer digitalt?

Tilstedeværelse og kommunikasjon med øvrig ledelse og ansatte. Vi har kjørt ledermøter via Teams og jeg har også hatt møter med tillitsvalgte på samme måte. Dette har fungert veldig godt.

Har du noen flere gode råd eller erfaringer du vil dele med andre kunnskaps- og teknologibedrifter?

Tett kommunikasjon og oppfølging med kunder, samarbeidspartnere og ansatte er helt sentralt. Vi ser også at krisen kan skape muligheter. I likhet med mange andre har vi lært å bruke ny samhandlingsteknologi på rekordtid, noe som helt sikkert vil gi økt produktivitet når situasjonen normaliserer seg.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: