Abelia

Innhold

Abelialederen: Johan Dolven

Nyhet, Abelialederen

Publisert

#205

Johan Dolven, administrerende direktør i HELP Forsikring. (Foto: Glenn Røkeberg)

Mangfold er nøkkelen til norsk næringslivs fremtid, sier Johan Dolven i HELP Forsikring.

Johan Dolven er administerende direktør i HELP Forsikring, og denne ukens Abelialeder. 

Hva gjør din bedrift?
HELP Forsikring har som visjon "å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle". Vi leverer spesialiserte advokattjenester, solgt som forsikring, både til privatpersoner og SMB-markedet. De fleste av HELPs mer enn 200 ansatte er advokater.

Hva er din ledelsesfilosofi?
Jeg tror sterkt på at alle motiveres av å kjenne til målene og planene for virksomheten de jobber i. Derfor bruker vi mye tid på å forankre vår visjon, våre verdier og planer. I det daglige er jeg opptatt av at alle går korteste vei, og for all del unngå byråkrati.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

I takt med en økende utålmodighet hos nyutdannede, og unges behov for å bli sett, så tror jeg evnen til å gi tilbakemeldinger og legge planer for den enkeltes videreutvikling blir enda viktigere.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Først og fremst praktiserer vi utvikling gjennom å gi mer ansvar til den enkelte, og gi ansatte tid og rom til å utvikle seg gradvis. Vi har en etablert "HELP-skole" for alle advokater der vi ved hjelp av egne spesialister har laget et to-årig program.

Hva tenker du om fremtidsutsiktene til norsk næringsliv?

Jeg er optimist av natur, og er sikker på at vi har mange muligheter til å hevde oss internasjonalt. Nøkkelen tror jeg ligger i mangfold, i å sette sammen ulik kompetanse, rekruttere mennesker med ulik bakgrunn, ulike nasjonaliteter og sørge for balanse mellom menn og kvinner.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?
Jeg ville tatt opp med den nye justisministeren viktigheten av at ny lovgivning for advokater ivaretar brukerne av advokattjenester, og åpner opp for at andre enn advokater kan eie advokatvirksomhet. Dette er en bransje som trenger mer mangfold, også på eiersiden, og ny kompetanse for å utvikle seg.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: