Abelia

Innhold

Abelialederen:Tanja Storsul

#205

Tanja Storsul, direktør i Institutt for samfunnsforskning. Foto: ISF

Et av de store fortrinnene for norsk næringsliv er at det er kort avstand mellom ledelse og ansatt. Det er en del av suksessoppskriften til norske problemløsere, ifølge Tanja Storsul.

Tanja er direktør i Institutt for samfunnsforskning og denne ukens Abelialeder. Les intervju med andre Abelialedere her.

Hva gjør din bedrift?

Fem raske

Favorittapp:

Whatsapp. Og så har jeg som mange andre et hat/kjærlighetsforhold til Facebook.

Favorittbok:

Brødrene Løvehjerte.

Forbilde:

Hermine Grang (fra Harry Potter-bøkene). Jeg skulle gjerne vært like klok og modig.

Favorittoppgave i jobben:

Å snakke med de ansatte om hva de driver med – da lærer jeg alltid noe nytt.

Favoritthobby:

Jeg liker å lese, går gjerne på ski, og så burde jeg se mye mer på TV.

- Institutt for samfunnsforskning forsker på arbeidsliv, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati. Vi er en uavhengig forskningsstiftelse med ca. 50 forskere. Vi legger stor vekt på at forskninga vår skal være samfunnsrelevant og ha høy kvalitet. De fleste prosjektene våre er finansiert gjennom programmene i Norges forskningsråd, eller som oppdrag fra departementer og direktorater.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Jeg tror noe av det viktigste jeg gjør som leder er å lytte til kloke medarbeidere. Hvis jeg skal legge til rette for at instituttets ansatte skal gjøre en skikkelig god jobb må jeg snakke med folk, lytte, og forstå hva de trenger og hva som motiverer. Min dør er derfor alltid åpen – og jeg har ei god ledergruppe som både sier fra og som lytter godt. Det betyr ikke at alle alltid får det som de vil, men at synspunktene er viktige. Det gir bedre beslutninger og mer engasjerte ansatte.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

- Jeg tror ikke ledelse vil endre seg fundamentalt framover, men at vi vil se at noe av det som vektlegges i ledelse i dag vil bli enda viktigere i framtida.

- Et eksempel er at fagutvikling går fort og er internasjonal. Ny teknologi gir mulighet for nye forskningsmetoder (maskinlæring, big data mm) og en del forskning spesialiseres. Det innebærer at en leder innen forskning i enda mindre grad enn i dag kan forvente å selv ha ekspertise innen alle deler av virksomhetens forskning. En leder må derfor være forberedt på å lede folk som kan mer enn seg. Dette er ikke nytt, men vil bli enda tydeligere.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

- Faglig utvikling er en innebygget del av forskerlivet: en forsker utvikler sin faglige kompetanse fra prosjekt til prosjekt og i samspill med andre. For å understøtte dette har instituttets forskningsgrupper gode møter og seminarer der de legger fram og kommenterer prosjekter, metoder, og artikkelutkast.

- I tillegg tilrettelegger vi for at ansatte deltar på eksterne kurs, og vi legger inn opplæringsbiter om tema som for eksempel prosjektledelse, informasjonssikkerhet og forskningsetikk på interne møter eller kurs.

Under Abelia Open 2019 setter vi søkelyset på problemløsere. Hva er de største problemene og mulighetene for norsk næringsliv i 2019?

- Et av de store fortrinnene for norsk næringsliv er at det er kort avstand mellom ledelse og ansatt. Det innebærer at de ansatte bidrar til å finne løsninger og til å utvikle virksomhetene. Dette er en viktig årsak til at norsk næringsliv er både produktivt og innovativt. Dette fortrinnet er det viktig å dra med seg videre for at vi skal kunne bruke teknologi på kloke måter og lykkes med det grønne skiftet.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

- Jeg ville sammenkalt statsrådene og identifisert politikkområder hvor kunnskapsgrunnlaget er for dårlig og forskningsinnsatsen bør styrkes. Så skulle vi vedtatt forpliktende opptrappingsplaner for forskning på disse områdene. Antakelig ville jeg trengt mer enn en dag...

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: