Abelia

Innhold

Abelialederen: Øyvind Reed

#005

Den nye generasjonen arbeidstakere vet godt hva de ønsker i egen jobb. Involvering og kontinuerlig utvikling av seg selv og selskapet,står høyt på lista.

Fremfor å se på dette som en trussel bør ledere tilpasse seg slik at dette kan være en mulighet for konstant endring, mener Øyvind Reed, administrerende direktør i Videonor

Hva gjør din bedrift?

- Videonor og appear.in tilbyr videokonferansetjenester globalt. Selskapet har som mål å tilby de tjenestene som best treffer behovet hos den enkelte bedrift, uavhengig av eksempelvis størrelse og geografisk lokasjon. Vårt mål er at alle selskap skal se og oppleve verdien av gode videotjenester for å øke effektivitet og redusere belastning hos enkeltindivid i bedriften.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Min ledelsesfilosofi er i stor grad basert på tillit. Jeg tror dette er noe av den store styrken i norsk næringsliv – hvor tillit mellom kollegaer står sterkt og likeså til nærmeste leder. Jeg ønsker at den enkelte opplever å få stor grad av selvstyre i forhold til å løse sine oppgaver. Min jobb er i størst mulig grad å tilrettelegge for dette, og da korrigere ved behov. Jeg har også stor tro på mangfold og komplementære ferdigheter. Det krever mye fokus og satsing for å få det til, men verdien mener jeg er udiskutabel. Mangfold gir stor verdi på lang sikt.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

- Min antagelse er at fryktbasert ledelse og detaljstyring er helt på vei ut. Den nye generasjonen arbeidstakere vet meget godt hva de ønsker i forhold til egen jobb, og min erfaring er at de ønsker involvering og kontinuerlig utvikling av seg selv og selskapet. Fremfor å se på dette som en trussel så bør ledere tilpasse seg slik at dette kan være en mulighet for konstant endring. Endring skjer så raskt rundt oss at organisasjoner som evner å omstille seg raskt vil ha en stor fordel, men dette skjer først og fremst gjennom mennesker. Sånn sett så mener jeg at ledere i større grad må involvere og utvikle enkeltpersoner. Dette vil igjen gi kollegaer som i stor grad er endringsvillige og derfor gi bedriften mulighet for stor verdi på lengre sikt.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

- Vi jobber ikke godt nok med dette, jeg tror aldri det blir godt nok. Men det handler i stor grad om å la den enkelte ta initiativ til egen utvikling og styre retningen på denne. Kurs og den type ting er kun én komponent i kompetanseutvikling, men vel så viktig tror jeg det er med innblikk og deltagelse i prosesser rundt større deler av organisasjonen. Faglig kompetanse er utrolig viktig, og det må jobbes med kontinuerlig, men det å gi ansatte innblikk i andre prosesser og evne til å se det store bildet er kanskje noe av det viktigste man kan gi i forhold til å utvikle enkeltmenneske. Samtidig må man ha respekt for at enkelte ønsker å gjøre en best mulig jobb innenfor sitt fagfelt og de ønsker å bli best på sitt område. Det må man da også tilrettelegge for.

Fem kjappe

Favorittapp?

Spond

 Favorittbok?

Long walk to freedom - selvbiografien til Nelson Mandela. For de som ikke har lest den så bør det være neste bok på listen.

 Favorittforbilde?

Må bli Nelson Mandela det da, kombinert med «stayerevnen» til Winston Churchill.

Favorittoppgave i jobben din?

Rekruttere kollegaer som umiddelbart hever selskapet til et nytt nivå. Det blir jeg aldri lei av å oppleve.

 Favoritthobby?

Se og organisere: fotball.
Delta selv: Toppturer og langrenn

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

- Vi jobber med det ypperste av teknologi i verden innenfor vårt fagfelt. I tillegg så lager vi en tjeneste som gjør at Norge kan holde seg relevant i en global verden ved at vi er effektive og kanskje mer effektive enn andre. Vi har stor vilje til å ta i bruk teknologi i Norge, og jeg mener dette er noe av det som gjør at vi klarer å konkurrere globalt. Vi vil nok aldri klare å jobbe like mye som de gjør i andre land, men vi kan jobbe mer effektivt. Videre gjør vår tjeneste at folk kan jobbe fra hvor som helst. Man er ikke lenger definert av et kontor eller en geografisk lokasjon. Ved å bruke våre tjenester vil en bedrift kunne ansatte de beste i verden uavhengig av hvor de befinner seg. 

 Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Ingen enkel sak – jeg har enorm respekt for den jobben som både statsminister og politikere gjør. Det er ikke enkelt å fordele knappe ressurser på svært mange gode og spennende tiltak. Men siden jeg brenner for oppstartsselskaper og Norge sin konkurranseevne globalt så ville jeg ordnet med opsjonsordningen for bedrifter som ønsker å tilrettelegge for «medeierskap» blant de ansatte. Det er utrolig vanskelig å legge til rette for dette i Norge, kontra USA og andre land. Det gjør det svært vanskelig for oss å rekruttere de beste menneskene i verden, og det er til hindring for mindre norske selskap hvor lønnsnivået er lavt. Dette må vi få ordnet – det er etter min mening helt utrolig at dette skal være så vanskelig å få på plass.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: