Abelia

Innhold

Abelialederen: Øyvind Fylling-Jensen

#205

Øyvind Fylling-Jensen; administrerende direktør i Nofima

- Jeg tror norsk næringsliv må satse enda mer på å bruke forskning som et strategisk verktøy for utvikling av fremtidens bærekraftige industri, sier Øyvind Fylling Jensen. Her ligger de største problemene og mulighetene for norsk næringsliv, mener han.

Øyvind er administrerende direktør i Nofima og denne ukens Abelialeder.

Fem kjappe

Favorittapp:

Flight Radar 24 og The Economist

Favorittbok:

Det er for mange til å nevne. Jeg er en stor tilhenger av historiske romaner og kan sterkt anbefale Frank Aarbrot og Kjell Evjens bok: Reformasjonen

Favorittforbilde:

Etter å ha lest Siegfried Lenz’ bok «Forbildet» i studietiden er ikke dette noe for meg

Favorittoppgave i jobben:

Å få andre til å lykkes og trives i Nofima

Favoritthobby:

Reise og lesing av historie

Hva gjør din bedrift?

Matforskningsinstituttet Nofima har som samfunnsoppdrag å bidra til bærekraftig matproduksjon basert på ressurser fra akvakultur, fiskeri og landbruk, med tilgrensende industrier. Vi leverer forskningsbasert kunnskap og skaper resultater som kan tas i bruk.  Man kan si at Nofima gjør litt for at norsk og internasjonal matproduksjon er bærekraftig og lønnsom, og at vi har en kunnskapsbasert og effektiv offentlig sektor til beste for samfunnet.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er stor tilhenger av en lederstil der medarbeiderne har stor frihet og autonomi innenfor gitte ansvarsområder. I et forskningsmiljø er ledelsens rolle å peke retning og holde fast ved denne. Styringssignalene må være tydelige og klare, slik at bedriften i stand til å endre seg ved behov.

Jeg er ingen tilhenger av detaljstyring, da fagkunnskapen i organisasjonen er større enn den jeg selv har. Jeg mener at ledelse i stor grad handler om «empowerment», det vil si at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå i organisasjonen, og være basert på åpen og ærlig dialog. Et siste element er etterrettelighet og integritet. Uten dette har man ingen tillit, og derfor må lederen være åpen og ærlig i sin kommunikasjon.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

Det enkle svaret er ledelsens kunnskap om digitale løsninger, og at ledelsen ser det potensialet som ligger i dette. Dette vil prege både våre oppdragsgivere og våre egne arbeidsmetoder.

På et annet plan tror jeg at fremtidens ledelse vil handle mye om hvordan bedriftene tilpasser seg yngre arbeidstakere som har kortere tidshorisont på sin tid i en bedrift. Hvordan bedriftene i fremtiden rekrutterer, utvikler og beholder gode talenter blir viktigere enn tidligere. Her spiller kultur og åpenhet en stor rolle. Morgendagens ledere vil derfor motivere og inkludere medarbeiderne på en annen måte enn tidligere. Den gamle frasen om at «jeg sier – du gjør» holder ikke som lederstil, hverken i dag eller i fremtiden.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Kompetanseutvikling er noe som står høyt på agendaen i Nofima. Vi har laget en læringsarena, der vi kjører et internt, modulbasert opplæringsprogram for alle som jobber med prosjekter. I tillegg har vi et noe mer omfattende lederprogram, Primus, som vi arrangerer sammen med andre forskningsinstitutter. Videre åpner vi for mer individuelt tilpasset coaching og spesialkurs, helt opp til masternivå. Målet er at alle i organisasjonen skal ha tilgang og muligheter for kompetanseheving i tråd med sin egen stilling og arbeidsoppgaver.

Nofima har også et hospiteringsprogram, der vi lar våre ansatte hospitere i en bedrift eller ved et annet institutt i en periode. På denne måten skaper vi bedre innsikt, bygger langsiktige relasjoner og henter nye metoder og teknologi.

Jeg tror også at det er øverste ledelses ansvar å selv sørge for at de utvikler sin kompetanse løpende ved å delta på kurs og seminarer. Det å se hva som rører seg gir rom for egen læring og refleksjon, og bidrar til å vise vei for resten av organisasjonen.

Under Abelia Open 2019 setter vi søkelyset på problemløsere. Hva er de største problemene og mulighetene for norsk næringsliv i 2019?

Dette er et stort spørsmål. Jeg tror norsk næringsliv må satse enda mer på å bruke forskning som et strategisk verktøy for utvikling av fremtidens bærekraftige industri. I dette ligger både utfordringene og mulighetene.

Norsk næringsliv er i stor grad råstoffbasert, og skal vi lykkes i fremtiden, må vi sikre at forskningsinnsatsen, også i de sektorene som har lav forskningsintensitet, øker. Dette må skape resultater som omsettes til arbeidsplasser i Norge. Det må satses på forskning i hele dens bredde, fra fri, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning til anvendt forskning og implementering. Vi må passe på at den forskningen som skjer i og for næringslivet er relevant og at den har forutsigbare rammebetingelser. I tillegg må vi vokte oss for en økt akademisering av den anvendte forskningen.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Da ville jeg ha stoppet enhver diskusjon om at Norge skal ut av EØS avtalen. Vår tilknytning til Europa er viktig og blir enda viktigere i en polarisert verden.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: