Abelia

Innhold

Abelialederen: Marianne Danielsen

#205

Marianne Danielsen er rådgiver og byråleder i Engasjert Byrå

Empati, kommunikasjon og samfunnsansvar - nøkkelord for Marianne Danielsens syn på ledelse.

Marianne Danielsen er byråleder i Engasjert Byrå og denne ukens Abelialeder. Les intervju med andre Abelialedere her.

Hva gjør din bedrift?

Fem raske

Favorittapp:

PodKaster (jeg er helt avhengig av å lytte daglig til en bredde av podcaster)

Favorittbok:

jeg har ingen favorittbok. Akkurat nå leser jeg Non-Obvious 2019: How To Predict Trends and Win The Future.

Forbilde:

Det varierer. Jeg ser opp til modige og rause mennesker. Akkurat nå beundrer jeg Svein Maalen, hovedtrener på Ranheim Fotball som tar fatt på den vanskelige 2. sesongen i eliteserien med knallsterk tro på klubbens filosofi.

Favorittoppgave i jobben:

Å møte mennesker.

Favoritthobby:

Llære og ta i bruk nye ting (kjøpte meg Bose Frames i Texas – solbriller med høytalere og AR, driver å finner ut hva jeg kan bruke dem til)

- Vi er et endringsbyrå som jobber med rådgiving i skjæringspunktet mellom strategi, kultur og kommunikasjon. Både privat næringsliv og offentlig sektor står i kontinuerlige og parallelle endringsprosesser. Engasjert Byrå rådgir og trener organisasjoner i endring. Vi leverer tjenester innen ledelse, kommunikasjon og kulturutvikling. Dette fører til økt gjennomføringskraft og til at mennesker og organisasjoner lykkes med sine endringsprosesser.

-Vi lager skreddersydde lederutviklingsprosesser for ledergrupper, jobber målrettet med teamutvikling, kulturutvikling og vi trener ledere og medarbeidere i kommunikasjon.

Hva er din ledelsesfilosofi?

- Jeg er genuint glad i mennesker. Samtidig som jeg er veldig nysgjerrig på hvorfor, hvordan og hva som gjør at mennesker gjør som de gjør. Det er nok det grunnleggende i min ledelsesfilosofi, og kommer veldig naturlig for meg. Videre er jeg åpen og modig. Åpen for inntrykk, ideer, mangfold, adferd og modig nok til å ta det i bruk. Å lede en konsulentvirksomhet krever at vi alltid skal ligge litt foran på innsikt, teori og ny teknologi – og det er viktig for meg å sikre at mine medarbeidere kjenner seg trygg på at vi er der vi skal være.

- 2018 var et betydningsfullt år for oss i Engasjert Byrå, da vi gikk gjennom store endringer internt, pga et marked i endring og sviktende lønnsomhet innen noen områder. I løpet av høsten 2018 greide vi å snu utviklingen gjennom involvering, ønsket endring og utvikling. Vi har gjennom styrt endring blitt færre, men har nå kommet i gang med et 2019 som ser særdeles lovende og spennende ut. Jeg har derfor erfart at jeg som leder setter retning, involverer og gjennomfører planer med entusiasme.

- Byrået fyller 10 år i år – og det skal feires.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

- Gjennom jobben min som rådgiver møter jeg mange ulike ledere i både store og små virksomheter, både i det offentlig sektor og i det private næringslivet. Og jeg erfarer at ledere som setter tydelig retning, men som også tar seg tid til å lytte til og involvere sine medarbeider, har ofte større gjennomføringskraft. Det stilles store krav til ledere i dag om at de må håndtere parallelle endringsprosesser på ulike nivå i organisasjonen. Da må lederen bygge sterke, diverse team som har tillit i organisasjonen, som evner å lytte og delegere.

- Jeg anser kommunikasjon, og trening på kommunikasjon, som en suksessfaktor for å gjennomføre endring, skape mestring og nå mål i organisasjoner. Altfor mange selskaper undervurderer den gjensidige avhengigheten mellom ledelse, kommunikasjon og kultur (HR).

- Ledere som med engasjement kan stå foran sine medarbeidere og fortelle et troverdig og unikt budskap om HVORFOR vi kjører en bestemt retning, er ledere som vil lykkes i større grad. Hvis selskapet i tillegg kan formidle et budskap om at de tar samfunnsansvar, vil de også tiltrekke seg morgendagens arbeidstakere.

- I mars var vi på den største teknologikonferansen i verden, SXSW i Austin, Texas. Her formidlet forskere fra Stanford og bedriftsledere fra store virksomheter at det å vektlegge empati i ledelse og i kommunikasjon blir stadig viktigere, da det er menneskelige attributter robotiseringen aldri kan ta fra oss. Empati blir et konkurransefortrinn, kan trenes og sees på som et «soft skill» med resultater på bunnlinja. «Bring your human to work», var beskjeden. Jeg tror på det.

 Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

- Vi må aldri undervurdere å gå ut i verden og være nysgjerrig for å hente inspirasjon og påfyll. Deretter handler det alltid om hvordan vi tar i bruk ny kunnskap og integrerer det i egen virksomhet. For oss i Engasjert Byrå så vil det vi lærer og erfarer, komme våre kunder til nytte. Vi har en satsning der vi formidler inspirasjon og kunnskap til våre kunder og følgere, gjennom vår egen «Engasjert podcast», der produserte vi blant annet innhold direkte fra SXSW samtidig som vi vil fylle på med ny kunnskap.

- I Engasjert Byrå har hver enkelt ansatt i byrået en kompetanse-pott i 2019, som er penger som kan brukes på det de selv ønsker å utvikle seg på. I tillegg så oppfordrer jeg mine ansatte til å være med som observatorer i sine kollegers prosesser, for å lære av hverandre. Det har vist seg å være veldig nyttig. Vi har individuelle utviklingsplaner som følges opp av meg og faste møter med erfaringsutveksling. Vår visjon er å være «Modigst i klassen» og våre verdier er modig, nysgjerrig, raus og lønnsom – så det handler i stor grad om å etterleve på visjon og verdier.

Under Abelia Open 2019 setter vi søkelyset på problemløsere. Hva er de største problemene og mulighetene for norsk næringsliv i 2019?

- Jeg kan trekke frem tre ting jeg mener vi kan bli bedre på:

  • Det å erkjenne at løsningene på mange av våre fremtidsutfordringer innen digitalisering av offentlig sektor, kan løses av små og mellomstore virksomheter i privat næringsliv. Her må vi få en kultur i det offentlige for å åpne opp for de små, private aktørene som sitter på spennende teknologiløsninger som kan sikre utvikling og velferd.
  • Vi må være nysgjerrige og utviklingsorienterte og se utenfor egne grenser for å se hvilken fremtid og hvilke trender vi møter og vil bli en del av. Markedskreftene blir sterkere, de kommersielle (amerikanske og kinesiske) selskapene får stadig mer makt, polariseringen fortsetter og vi blir stadig mer avhengig av en trendene i den globale økonomien. Utfordringene vi møter, blant annet i lovverket vårt med f.eks delingsøkonomien (F.eks folkeinvestering, ûber, AirBNB), er bare en forsmak på det som kommer. Vi må være mer forberedt, se vår rolle i utviklingen og sikre at vi finner og tar vår plass.
  • Vi må sikre at vi har et godt tilfang av kunnskap, kompetanse og vilje for utvikling i de kommende generasjonene. Frafall i skolen, mangel på IKT-kompetanse og ingeniører er scenarioer vi må finne gode løsninger på. Selv har jeg to barn, en gutt og en jente, som etter hvert skal ta utdannelse og være en del arbeidslivet vårt. De to minner meg til stadighet på at vi må ha med oss dagens barn inn i perspektivene våre, det er de som er fremtiden vår.
Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

- Som selvutnevnt nerd innen adferdskartlegging så ville jeg ha samlet ledergruppen min (altså statsrådene), leid inn en god fasilitator og tatt en grundig adferdskartlegging. Så ville jeg ha kjørt noen øvelser for å bygge teamet med de ulike profilene i gruppa. Deretter ville jeg ha satt av godt med tid til en tilbakemeldingsrunde der alle skal gi og motta tilbakemeldinger fra hverandre. Så ville jeg ha kjørt en øvelse med gruppen for å identifisere, og bli enige om, hvilke tre overordnede prioriteringer som er de viktigste for Norge akkurat nå. Dét hadde vært noe!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: