Abelia

Innhold

Abelialederen: Ove Fredheim

#205

Ove Fredheim er direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

– I dag er kystinfrastruktur særlig viktig fordi sjøtransport elektrifiseres og blir autonom, som et alternativ til forurensende, landbasert transport.

Ove Fredheim

Stilling: Leder for Divisjon Bedrift i Telenor Norge AS.

Utdannelse: Master of Business and Marketing (MBM), BI Norwegian Business School.

Tidligere erfaring: Har jobbet i Telenor i mer enn 25 år innenfor forskjellige lederroller, blant annet CEO for Telenors virksomheter i Ungarn og Serbia og Montenegro. Han har også jobbet i flere år i Ukraina og Malaysia.

Det sier Ove Fredheim som siden april 2016 har vært direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Han sitter også i styret i Abelia, som denne uka har arrangert konferansen Abelia Open med fremtidens ledelse som tema.

Hva gjør din bedrift?

– Vi digitaliserer Norge, og hjelper bedrifter og offentlig sektor med å forbedre sine arbeidsprosesser og å digitalisere sine forretningsmodeller. I dag blir alle utfordret av det digitale skiftet, og kommunikasjon er en vesentlig byggekloss for å møte morgendagens utfordringer.

Hva er din ledelsesfilosofi?

– At et team som er basert på gjensidig tillit, et sterkt felles målbilde og med komplementære ferdigheter, over tid kan utrette store ting. En tro på organisasjonens ambisjon og positivitet blant medarbeidere har alltid frigjort masse sterk energi.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

– Vi lever i en dynamisk verden, og slik må også en organisasjon og dens leder tenke. Vi må evne å tilpasse ressursbruk og fordele oppgaver i organisasjoner utfra en verden rundt oss som endres fort. Rigide organisasjoner vil tape i forhold til de organisasjonene som er flinke til å engasjere sine medarbeidere rundt hypoteser som endrer seg. Disse hypotesene må heller testes ut fort og bli en retningssnor for hvordan man videre skal tilpasse sine aktiviteter.

Kan du gi noen eksempler på når du har lykkes? Og har du gjort noen feilsteg du har lært mye av?

– For to år siden bestemte vi oss for å etablere en helt ny organisasjonsstruktur. Oppgaven var å utvikle digitale tjenester tett knyttet til kommunikasjonsløsningene våre. Vi er overveldet over hva organisasjonen har klart å få til med begrensede ressurser. Dedikerte team og spisst fokus har vært noen av suksesskriteriene.

– Av feilsteg, må jeg vel innrømme å ha fått noen påminnelser rundt mellommenneskelig kommunikasjon der jeg har trodd det var en felles forståelse av problemstillingen. Her har nok utålmodigheten min vært litt for tilstedeværende.

Hvordan jobber du/dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Fem kjappe

Favorittapp? Ut.no – brukt denne mye i påsken!

Favorittbok? Jon Michelet og hans bøker om En sjøens helt – denne bokserien er en viktig påminnelse om innsatsen krigsseilerne gjorde for Norge under krigen.

Favorittforbilde? Richard Branson – fantastisk humør og fantastiske resultater i skjønn forening.

Favorittoppgave i jobben din? Å møte bedrifter og å høre på deres utfordringer i digitaliseringshverdagen.

Favoritthobby? Seiling.

– Vi er veldig aktive innenfor dette området. Som et minimum har samtlige ansatte en utviklingsplan som følger en gitt struktur og skal bestå av minimum 40 timer. Disse 40 timene er disponert i en kombinasjon av den enkeltes rolle og oppgaver, og bedriftens utfordringer. Dette skaper er fantastisk moment, noe som er veldig synlig generelt i organisasjonen. I tillegg har vi individuelle utviklingsprogram, både for ekspertrollen og for lederrollen.

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

– Vi leverer tjenester og infrastruktur som er både virksomhetskritisk og samfunnskritisk over hele landet. Dette gjør at den ytterste «nøgne ø» er med, og at Norge som nasjon er i stand til å bruke hele det fantastisk flotte landet vårt.

– I disse dager er kystinfrastruktur særlig viktig da sjøtransport elektrifiseres og blir autonom, som et alternativ til forurensende, landbasert transport. Vi har pekt på fiskeri og havbruk som en av de kanskje viktigste vekstnæringene for Norge fremover.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Jeg ville sørget for at telekommunikasjonsinfrastruktur i enda større grad ble en fokusert oppgave innunder nasjonal transportplan. I tillegg ville jeg brukt noen av de fantastiske offentlige ressursene vi har på innkjøpssiden til både statlige og kommunale aktiviteter. Jeg ville slik ha sørget for at vi får etablert norsk, fremtidsrettet næringsvirksomhet i områder for tjenesteyting innen digitale tjenester.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: