Abelia

Innhold

Abelialederen: Lars Andresen

Portrett av administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

Administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

Lars Andresen håper gratis popcorn til alle ville fått ham gjenvalgt hvis han som statsminister strammet inn sykelønnsordningen.

Lars Andresen

Stilling: Administrerende direktør i NGI.

Utdannelse: Bygningsingeniør fra NTH og doktorgrad i geologi fra UiO.

Tidligere erfaring: Ulike fagstillinger og lederstillinger ved NGI.

– Jeg ville vel neppe blitt populær eller gjenvalgt av dette, men hvis jeg var statsminister for én dag ville jeg strammet inn på sykelønnsordningen fordi vi ikke har råd til dagens ordning. Deretter ville jeg økt basisbevilgningen til de tekniskindustrielle forskningsinstituttene, fordi Norge trenger all den teknologiske forskningen og innovasjonen som vi kan bidra med, sier Lars Andresen.

– Og til slutt ville jeg gitt gratis popcorn til alle i et håp om å likevel bli gjenvalgt.

Andresen er administrerende direktør i NGI (Norges Geotekniske Institutt) som er Norges største geotekniske fagmiljø og et ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. 

Hva gjør din bedrift?

– NGI driver rådgivning, forskning og utvikling knyttet til fundamentering av infrastruktur (for eksempel vei, jernbane og bygg) på land og til havs (for eksempel fundamenter for olje- og gassinstallasjoner og understell for offshore vind-konstruksjoner). I tillegg kartlegger vi og håndterer risiko knyttet til geofarer (for eksempel jordskred, snøskred og flodbølger ) og forurensning i grunnen på land og til havs. Vi er en privat stiftelse med et formål om å utvikle og dele kompetanse og gode løsninger som tas i bruk av samfunnet. Vi har kontorer i Oslo, Trondheim, Stryn, Houston (Texas, USA) og Perth (Australia).

Hva er din ledelsesfilosofi?

– Jeg prøver å involvere ganske bredt, men samtidig være veldig tydelig på mål og retning. Jeg er også opptatt av tydelig delegering av ansvar kombinert med støtte og deling av kompetanse. Jeg må også legge til at åpenhet, nysgjerrighet og humor er viktig for meg.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

– Fremover skapes resultater i enda større grad gjennom tverrfaglig samarbeid, og det må skje raskere. Tiden for de geniale individuelle prestasjonene er over (dessverre for de geniale). I tillegg blir teknologi tettere vevd inn i alt vi gjør. Som leder må man da lykkes med å motivere for tverrfaglig samarbeid og raske endringer. I tillegg må man ha teknologiforståelse og interesse. Det hjelper også veldig å være optimist og ta det meste med godt humør.

Kan du gi noen eksempler på når du har lykkes? 

– Vi har akkurat lansert en ny hovedstrategi "NGI21" for de neste fire årene (2018-2021). Jeg synes vi lykkes godt med å utarbeide en offensiv strategi som våre medarbeidere har et forhold til. Arbeidet med strategien ble godt forankret og det ble godt driv og engasjement i flere deler av organisasjonen. Vi lykkes ikke så godt med forrige strategi, så vi tok med oss mye læring fra det arbeidet.

– Jeg synes også vi lykkes med arbeidet med å legge om fra ytelsesbasert til innskuddsbasert tjenestepensjon i 2015. Vi hadde et meget godt samarbeid med personalforeningene og de tillitsvalgte. I hele tatt vil jeg trekke fram samarbeidet med medarbeidere gjennom personalforeningene som noe vi har lykkes godt med.

Fem kjappe

Favorittapp? NGI har utviklet en app: Bratt med et kart som viser helning av fjellsider for planlegging av sikre toppturer på ski.

Favorittbok? ...har aldri lest en bok to ganger, så ingen favoritter. Blir jeg tvunget, så velger jeg Ernest Hemingways novellesamling "Complete Short Stories".

Favorittforbilde? I dag må jeg si Marit Bjørgen.

Favorittoppgave i jobben din? Allmøte og befaring på et av NGIs prosjekter.

Favoritthobby? Topptur på ski.

– NGI som stiftelse har ingen eiere som skal ha økonomisk utbytte. Vårt overskudd går tilbake til forskning, utvikling, innovasjon og investeringer i forskningsinfrastruktur. Vårt fremste mål er likevel å bidra til verdiskaping gjennom FoU-resultater og deling av kompetanse med våre kunder og brukere av resultatene. Vi har brukt en god del tid på forankre dette i hele organisasjonen og opplever også å ha lykkes med dette.

Og har du gjort noen feilsteg du har lært mye av?

– I begynnelsen som leder involverte jeg ikke bredt nok eller til riktig tidspunkt. Noen beslutninger ble dårligere fordi jeg ikke benyttet nok tid på å få et godt underlag. Som relativt ny administrerende direktør skulle vi i 2013 utarbeide ny hovedstrategi. Jeg gikk veldig bredt ut med involvering, men klarte ikke å samle trådene, og ble sittende å skrive strategien for mye ut fra eget hode i sluttfasen. Da den ble presentert i ledergruppa var det få som kjente seg igjen i det opprinnelige arbeidet. Vi hadde imidlertid en god evaluering og jeg lærte mye av dette.

– Jeg undervurderte også hvor mye ansvar mange er villige til å ta på vegne av felles mål. Ellers synes jeg det er et poeng å være såpass leken og risikovillig at man gjør noen små feil hver eneste dag som man kan lære av. Oppfordrer alle ledere til det samme.

Hvordan jobber du/dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Kompetanseutvikling er både et personlig og en bedrifts ansvar. Jeg er opptatt av det personlige ansvaret. Når vi ansetter så sjekker vi om folk er tilstrekkelig nysgjerrige og virkelig ønsker kompetanseutvikling. Vi legger til rette for massiv kompetanseutvikling gjennom prosjektarbeid. Med de rette holdningene og ledere som gir folk mulighetene, så er mye gjort. Kompetanseutvikling skal først og fremst skje gjennom arbeid, men vi har også ulike ordninger som finansierer etterutdanning, kurs, konferanser osv. I tillegg har vi en egen ordning som finansierer PhD-utdanning for egne ansatte i samarbeid med universitetene.

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

– Helt konkret og direkte så redder vi liv og verdier gjennom vårt arbeid med geofarer. Det oppleves meget verdifullt. Norge blir også bedre ved at vi utvikler ny teknologi for fundamentering av offshore vindturbiner. I tillegg bidrar vi med kompetanse og løsninger for omstilling av norsk næringsliv, og for bedre beslutninger gjennom mer enn 1000 prosjekter i året. Kort sagt så bidrar NGI til at vi alle kan bygge, bo og ferdes på sikker grunn.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: