Abelia

Innhold

Abelialederen: Kristin Flornes

Administrerende direktør Kristin Flornes i IRIS. Foto: IRIS

Administrerende direktør Kristin Flornes i IRIS. Foto: IRIS

Hvis Kristin Flornes var statsminister, ville hun satt inn tiltak for å øke rekrutteringen til teknologi og de tunge realfagene.

Kristin Flornes

Stilling: Administrerende direktør for forskningsinstituttet IRIS med hovedkontor i Stavanger.

Utdannelse: Dr.ing. i matematikk fra NTNU.

Tidligere erfaring: Avdelingsdirektør for IRIS Energi, forskningssjef for reservoargruppen i IRIS, analytiker i kraftbransjen, senioringeniør i Schlumberger.

Som administrerende direktør for IRIS er Kristin Flornes aktuell med sammenslåingen av en rekke forskningsinstitutter på Sør- og Vestlandet som sammen skal utgjøre forskningskonsernet NORCE. I løpet av 2018 vil IRIS være fullt integrert i det nye konsernet.

Hva gjør din bedrift?

IRIS er et oppdragsforskningsinstitutt som gjennomfører forskningsoppdrag for bedrifter og offentlige virksomheter med finansiering fra industrien, Norges forskningsråd eller EU. Vi samarbeider tett med næringslivet, universitetene og andre forskningsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. IRIS forsker innen miljø, samfunnsvitenskap, helse og energi.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg tror jeg har en åpen og ærlig stil, og jeg legger stor vekt på kommunikasjon og tilstedeværelse. Som leder prøver jeg å se muligheter, ta initiativ og være operativ, og legger mindre vekt på detaljert styring. Medarbeidere i en kunnskapsbedrift er selvgående og har en sterk indre motivasjon. Jeg har stor tillit til medarbeiderne mine, og prøver å lytte og tilpasse ledelsesstilen til den enkelte. Ledelsen skal prioritere og gjøre strategiske valg, men forskerne må ha stor frihet innenfor de rammene vi har. Jeg er opptatt av at ansatte skal få bruke og utvikle sine sterke sider, og jobbe med det de er gode til.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

Det vil stilles større krav til omstilling og endring. Det er krevende å få organisasjonen med seg i endringsprosesser, og det krever mye av ledere når det gjelder kommunikasjon, aktiv tilstedeværelse og involvering av ansatte.

Kan du gi noen eksempler på når du har lykkes? Og har du gjort noen feilsteg du har lært mye av?

Jeg er veldig fornøyd med at IRIS klarte seg bra gjennom den tøffe oljenedturen selv om vårt viktigste marked sviktet. Vi leverte positive driftsmarginer hvert år, jobbet aktivt ut mot markedet, og konsentrerte oss om kundene våre og de sentrale forskningsoppgavene.

Som leder gjør du små og store feilsteg hele tiden, men jeg prøver å ta tak i tabbene raskt og endre kurs når det er nødvendig.

Hvordan jobber du/dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Forskerne våre utvikler fagkompetansen gjennom forskningsprosjektene vi har. Prosjektene spenner fra grunnforskningsprosjekter som er fullfinansiert av offentlige midler til veldig anvendte prosjekter som utføres i tett

Fem kjappe

Favorittapp? Twitter

Favorittbok? "Min kamp" av Karl Ove Knausgård.

Favorittforbilde? Mine tidligere ledere i IRIS har vært viktige forbilder i min lederkarriere, men jeg blir også veldig inspirert av generasjonen av unge, dyktige og uredde nye stemmer som nå tar viktige posisjoner innenfor politikk og samfunnsliv. Der er den nye ministeren Iselin Nybø et glimrende eksempel, men jeg tenker også på Tina Bru og Hadia Tajik. Jeg var nettopp på Abelia og ODE-nettverket sin kåring av de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. Det var oppløftende.

Favorittoppgave i jobben din? Noe av det som er mest spennende i jobben min, er å lykkes med større satsinger og store prosjekter sammen med medarbeiderne mine. Det er veldig inspirerende å jobbe med svært dyktige kunnskapsmedarbeidere.

Favoritthobby? Fjellturer med familien min.

samarbeid med industrien. Forskerne våre får bred erfaring. De leverer både akademiske resultater som presenteres på internasjonale konferanser og publiseres i fagtidsskrifter, og de lager løsninger som blir til produkter og tjenester i markedet. Vi har også lederutvikling og prosjektlederkurs. Det siste året har vi arbeidet med endringskapasitet og endringsledelse i organisasjonen.

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

Vi har en visjon om at vår forskning skaper verdier. Vi leverer innovasjon med nye produkter og bedre teknologi som gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig, men vi skaper også verdier i form av forskningsresultater og ny kunnskap som er viktig beslutningsgrunnlag for politikkutforming og samfunnsutvikling.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Forskning og evnen til innovasjon er avgjørende for Norges fremtid. Det er avgjørende for næringslivet og offentlig sektor, men ikke minst for å kunne løse det store samfunnsutfordringene verden står overfor. Jeg ville satt høye mål for hvilke samfunnsutfordringer forskningen skulle bidra med å løse. Forskning trenger stabile økonomiske rammevilkår. Jeg ville økt den offentlige finansieringen til forskning slik at den var mer på nivå med konkurrentene våre i Europa. Dette gjelder særlig for instituttsektoren som trenger økt basisbevilgning.

Det er også viktig at støtten til petroleumsforskning blir opprettholdt. Det er kompetanse og teknologi fra olje- og gassindustrien som er Norges konkurransefortrinn i omstillingen til fornybarsamfunnet. Bare se hva Statoil har fått til med offshore vind. Hvis vi kutter i forskning og utvikling i denne sektoren, vil det ha negativ innvirkning på Norges evne til omstilling.

Jeg ville også satt inn tiltak for å øke rekrutteringen til teknologi og de tunge realfagene. Vestlige land har svak rekruttering til disse fagene og Norge ligger langt nede på listen. Dette blir en utfordring i et samfunn der mer og mer styres av teknologi.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: