Abelia

Innhold

Abelialederen: Abraham Foss

Portrettfoto av Foss

Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge.

– Fremtidens ledelse vil kreve større grad av delegering. Da blir organisasjonskulturen enda viktigere som et fundament for endring.

Abraham Foss

Stilling: Administrerende direktør i Telia Norge og medlem av konsernledelsen i Telia Company.

Utdannelse: Siviløkonom NHH, grunnfag i juss og russisk.

Tidligere erfaring: Til sammen 12 år i Telenor i ulike stillinger. Tre expat-stillinger i USA, Tyskland og Malaysia, blant annet leder for Innovasjon Norge i Nord/Sør Amerika. Bransjeerfaring fra kjemisk, plast, telekom, IT, bank og utenrikstjeneste. Lederroller innen salg, markedsføring, IT drift, økonomi, forretningsutvikling og generell ledelse.

Det sier Abraham Foss som er administrerende direktør i Telia og nestleder i Abelias styre. 

Hva gjør din bedrift?

– Telia er en ledende mobilaktør i Norge, Norden og Baltikum. Våre 1400 dyktige kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Hva er din ledelsesfilosofi?

– Jeg følger noen enkle prinsipper: Bygge en organisasjonskultur tuftet på engasjement og energi. Jeg er opptatt av flate strukturer, stor grad av uformell kommunikasjon og at mennesker tar ansvar utover stillingsbeskrivelse og beveger seg rundt i organisasjonen. Vi skal tørre å utfordre måten vi jobber på hele tiden, og vi skal tørre å feile. Ja, det skal være tydelighet rundt hovedprioriteringer, og de prioriteringer skal være drevet fra kundeopplevelser og innover i organisasjonen. Jeg ønsker å dytte beslutninger utover i organisasjonen og er levende opptatt av å rekruttere dyktige folk som er flinkere enn meg.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

– Ledelse vil bli drevet av mer hypotesedrevne beslutningsprosesser med rask korreksjonsevne. Det igjen vil kreve større grad av delegering. Organisasjonskulturen blir da enda viktigere som et fundament for endring. Flere beslutninger kommer til å dreie seg om koblinger mot andre organisasjoner og virksomheter – kall det gjerne partnere – både i ulike verdikjeder og i forhold til kobling av kompetanse. Det igjen vil føre til et større krav til individuell robusthet og læringsutvikling for å tåle den økte usikkerheten.

Kan du gi noen eksempler på når du har lykkes? 

– Som toppleder lykkes jeg best når jeg rekrutterer eller motiverer for å ha flinke folk rundt meg. Det skalerer desidert mest. Når disse folkene opererer som et team med god og utfordrende dynamikk, så føler jeg at vi er i flytsonen. Ellers har jeg også følt at jeg har lykkes når vi i selskapsovergripende prosesser ser at energien bobler. Da skjer det ting.

Har du gjort noen feilsteg du har lært mye av?

– Jeg gjør feilsteg hele tiden, men de tydeligste eksemplene er når jeg ikke finner balansen på nødvendig oppfølging og nedgravning i enkeltsaker. Utfordringen er ikke den ene saken, men følgeeffekten det kan ha på fremdrift og forventninger i mange andre saker. De mindre tydelige eksemplene er når jeg ikke driver viktige og nødvendige endringer raskt nok. På et intellektuelt og teoretisk nivå kan jeg gjerne føle at jeg har forstått hva som må til, men det hjelper lite hvis handlekraften ikke er tilstrekkelig.

Hvordan jobber du/dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– På individnivå jobber vi systematisk med strukturert leder-medarbeider utvikling på månedsbasis. Vi kaller det YouFirst. Dette skal skape tydelig rundt forventninger til alle samt dialog om utviklingsområder for hver enkelt. I tillegg kjører vi mye kursing på ulike fagområder, og oppfordrer og dyrker frem kollegaer som beveger seg opp, ned og sidelengs i organisasjonen på nye områder.

Fem kjappe

Favorittapp? Whatsapp

Favorittbok? Flere. Men liker bøker mest for mental avslapning, ikke intellektuell fordypning.

Favorittforbilde? Ingen. Blir oftest blendet av folk i «underdog» situasjoner som slår til på tross av.

Favorittoppgave i jobben din? Følge opp den systematiske utviklingen av kunderespons.

Favoritthobby? Ski og motorsykkel.

– På selskapsnivå jobber vi for tiden systematisk med å utvikle en tydelig strategisk forståelse av de kompetanseområdene som er, og blir, kritiske for oss over flere år fremover i tid. Deretter analyseres gapene, og vi legger planer for lukking av gapene, enten gjennom intern kompetanseutvikling, rekruttering, sourcing av oppgaven eller endring av vår rolle i verdikjeden. Dette omsettes så i operasjonell oppfølging.

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

– Vi har en sentral rolle i å tilrettelegge for digitalisering av Norge. Dette er helt avgjørende for Norges fremtidige konkurransekraft og bærekraften til dagens fantastiske velferdsmodell. Vi føler oss privilegerte for å få lov til å være en del av et større hele, og i riktige gode stunder mener vi også at vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Vi er også opptatt av at alle kollegaer skal føle det samme, og har et program som vi kaller Younite hvor alle ansatte kan bidra med minst åtte timer frivillig innsats i ulike former for å digitalisere Norge. Summen av dette skaper mange motiverende historier som driver oss videre.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Se meg om etter en etterfølger og prosessen for å realisere et skifte.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: