Abelia

Innhold

Gisle Eckhoff, DigiPlex

Portrettbilde av Gisle Eckhoff i Digiplex

Jeg har stor tro på at en leder som sørger for å unngå detaljstyring, gjennomfører konkrete tiltak for utvikling og har tydelige målsettinger – vil belønnes med trygge og beslutningsdyktige medarbeidere med sterkt eierskap til sine leveranser, sier Gisle Eckhoff, daglig leder i DigiPlex.

Ukas Abelialeder: - Ingen leder kan gjøre en god jobb uten selvstendige og tenkende medarbeidere.

Fakta om DigiPlex

DigiPlex er en datasenterspesialist som opererer i norden. Deres ekspertise består av ingeniører med akkreditering fra Uptime Institute for Data Centre Design and Operations.

Finn ut mer om DigiPlex

Hva er din ledelsesfilosofi?

For meg som leder, er mitt viktigste prinsipp å gi handlingsrom og frihet under ansvar. Det handler om å gjøre de rundt seg gode og trygge nok til å ta sine egne beslutninger. Jeg pleier å si til mine ledere at jeg heller vil at de skal ta ti beslutninger hver dag hvorav åtte er korrekt, enn to hvorav begge er korrekte. Mot til å ta tøffe beslutninger er helt essensielt i en lederrolle. Jeg mener også at alle ledere bør være bevisst at de ikke kan gjør en god jobb uten selvstendige og tenkende medarbeidere. Derfor fokuserer jeg alltid på å skape muligheter for utvikling - særlig for yngre talenter, samt inspirerer neste nivå ledere til å gjøre det samme.

Min erfaring har lært meg at det er når ledere ikke detaljstyrer sine kolleger, men har tillit til dem at de virkelig utvikler sine evner. De forbedrer seg og evner å tenke mer kreativt. Alle ledere bør ønske seg selvstendige medarbeidere som er utfordrende, modige i sin tenkning og tar steg i nye spennende retninger, og da er det som tidligere nevnt viktig at lederen gir sine medarbeidere plass til å vokse. Hos oss i DigiPlex erfarer vi at en slik tenkning omkring ledelse skaper innovative løsninger som våre kunder nyter svært godt av.

Ledere må imidlertid ikke tro at slik utvikling bare kommer av gode intensjoner og en bevisst holdning. Man må ta konkrete grep og gjennomføre faktiske tiltak. I DigiPlex har vi for eksempel gjennomført tiltak som regelmessige engagement undersøkelser, karriereplanlegging og profesjonelle lederutviklingsprogrammer. De ansatte må vite hvilke muligheter de har for personlig vekst. Vi opplever også at det er viktig at vi måler «temperaturen» i organisasjonen hele tiden, for å sikre at de tiltakene vi gjør faktisk har en konsekvens.

For å kunne gi frihet under ansvar er det også essensielt at lederen gir tydelige målsettinger og et klart bilde av veien mot målene. Dette er særlig viktig i store og komplekse selskaper, men også viktig i mindre organisasjoner som DigiPlex. Vi har ikke så mange ansatte totalt i de landene vi opererer i, men vi samarbeider med mange store entreprenører og spesialistselskaper med bred geografisk spredning. Det er viktig for oss at vi alle drar i samme retning - også våre leverandører, og da må våre ansatte gå foran.

Jeg har stor tro på at en leder som sørger for å unngå detaljstyring, gjennomfører konkrete tiltak for utvikling og har tydelige målsettinger – vil belønnes med trygge og beslutningsdyktige medarbeidere med sterkt eierskap til sine leveranser.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Som forretningsmann i bunn og grunn føler jeg at jeg har lyktes aller mest når mine kunder er fornøyde. Etter at jeg kom til DigiPlex har vi gjennomført flere leveranser jeg er stolt av fordi samhandlingen med kunden har vært særlig vellykket. Det er spesielt viktig for oss å ha "nærhet til kunden". Vi ønsker å gjennomføre samhandlingsprosjekter der vårt team, kunden og våre partnere jobber sammen i et enhetlig økosystem. Jeg er glad for å se at våre medarbeidere føler sterk forpliktelse til kunden, og det er tilfredsstillende å se at de strategier som er lagt på dette området nå bærer frukter.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Alle gjør feil. Jeg er - som nevnt tidligere - mer opptatt av at man må tørre å ta beslutninger enn at alle må være korrekte. Som leder er jeg opptatt av at man ikke bruker for mye tid til å angre, men benytter situasjonen til å forbedre seg. Det er viktig å være i kontinuerlig utvikling, og å gjøre feil er en del av den læringsprosess vi alle skal gjennom. Igjen, jeg er opptatt av at det er åpenhet rundt uheldige situasjoner og ikke bare suksesshistorier. Det må finnes rom for å evaluere situasjoner i fellesskap med kolleger slik at risiko for gjentakelse og forverring av situasjonen vil minske.

Har du et forbilde som leder?

Jeg har ikke ett forbilde å trekke frem, men har latt meg imponere av mange ledere jeg selv har hatt. De har imponert meg på hver sine måter, og jeg har selv modellert min lederstil etter de betraktninger jeg har gjort. Jeg har latt meg imponere mest av ledere med høy integritet, målbevissthet og som står inne for det de sier. Helt essensielt er det at ledere viser respekt for alle sine medarbeidere og har et inkluderende menneskesyn.

Ønsker du å motta vårt ukentlige nyhetsbrev? Registrer deg her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: