Abelia

Innhold

Morten Jurs, Stamina Group

Abelialederen, Ledelse

Publisert

- For å kunne prestere over tid må vi utvikle ledere som representerer selskapets verdigrunnlag og kultur samtidig som de fokuserer på selskapets finansielle og operasjonelle mål, sier Morten Jurs, CEO i Stamina Group.

Fakta om Stamina Group

Stamina er en samfunnsaktør – med en samfunnsrolle. Selskapet er Nordens største private leverandør av helsetjenester, og bidrar til et bedre liv for den enkelte, og til et bedre samfunn for alle. Stamina tar mål av seg til å bli en ledende aktør innenfor skandinavisk folkehelse ved å bygge et helsehus som skal bidra til å gjøre flere friske.

Finn ut mer om Stamina Group på deres nettsider

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er opptatt av verdibasert ledelse. Det å forme en organisasjon som drar i samme retning etter en tydelig visjon som motiverer og inspirerer er viktig. For å oppnå dette står selskapets verdigrunnlag sentralt. Verdigrunnlaget må bygge opp under en ønsket selskapskultur som hos oss inkluderer både samhandling og prestasjon. Det handler om å utvikle gode team, som igjen gir lønnsom drift.

For å prestere over tid må selskapet utvikle ledere som representerer selskapets verdigrunnlag og kultur samtidig som de fokuserer på selskapets finansielle og operasjonelle mål. Ledere må videre støtte opp om individuelt ansvar og teamarbeid.

Ledere i Stamina blir målt på å oppnå resultater, men også hvordan de representerer selskapets verdier eller verdigrunnlag.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

I min forrige jobb som CEO i Pronova BioPharma etablerte vi et verdigrunnlag som etter hvert skapte en sterk og ønsket bedriftskultur. Dette sammen med en klar og tydelig strategi der finansielle og operasjonelle mål var tydelig beskrevet for alle ledere og ansatte som bidro til gode resultater og fornøyde ansatte.

Selv om Stamina Group er i en annen bransje enn Pronova BioPharma gjelder de samme prinsippene for å oppnå gode resultater. Gode verdier som underbygger en prestasjon- og samhandlingskultur kombinert med en tydelig strategi og klare målsetninger.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

På slutten av 90-tallet var jeg administrerende direktør i et selskap som var et resultat av en fusjon mellom to selskaper med hver sin sterke gründerkultur. Begge gründerne hadde svært ulike lederfilosofier som de fortsatte å forfekte selv om den daglige ledelsen var overlatt til meg. I en slik situasjon blir det vanskelig å skape kraft til å gjennomføre en omforent strategi. For å lykkes som leder i dag må både ledere og ansatte oppleve at de er en del av et vinnerlag der alle støtter opp om selskapets strategi som er tuftet på et felles verdigrunnlag. Denne prosessen blir svært krevende hvis hovedaksjonærer, og i denne sammenhengen tidligere gründere, ikke støtter verken strategi eller verdigrunnlag.

Har du et forbilde som leder?

Det er mange dyktige ledere både nasjonalt og internasjonalt, men hvis jeg skal trekke frem et par norske ledere må det være Jens P. Heyerdahl og Terje Mikalsen som begge har hatt stor suksess gjennom blant annet verdibasert ledelse som skaper en stolt og sterke bedriftskultur.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: