Abelia

Innhold

Even Heggernes, Nabobil

Abelialederen, Ledelse

Publisert

Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.

Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.

- Ansatte som får eierskap til arbeidsoppgavene sine jobber ikke bare bedre og hardere, det gjør dem også lykkeligere, sier Even Heggernes, som har ledererfaring både fra Nabobil og Airbnb.

Fakta om Nabobil

Nabobil er markedsplassen for deg som vil leie - og de som vil tjene penger på bil i Norge.

Finn ut mer om Nabobil på deres egne nettsider

Hva er din ledelsesfilosofi?

Hvis jeg skulle ha svart på dette spørsmålet med en setningen ville det ha vært at min ledelsesfilosofi er å gi de ansatte frihet med eierskap til de arbeidsoppgavene som skal løses. Jeg tror ansatte som får eierskap til arbeidsoppgavene sine ikke bare jobber bedre og hardere, men at det også gjør dem lykkeligere. Som en ung leder med ledererfaring fra Nabobil og Airbnb som begge er selskaper med vanvittig vekst kan jeg ikke se at noe annet ville ha fungert. Når selskapet du jobber for dobler seg i størrelse ikke bare årlig, men hvert kvartal er det umulig å kontrollere alt og alle. Min filosofi har vært å hele tiden være tilgjengelig for de ansatte hvor de kommer til meg hvis de trenger støtte. Vise dem tillit til at de selv tar valg og beslutninger. For at denne type filosofi skal fungere i praksis ligger nøkkelen i rekruttering og at man finner de rette menneskene. Det er viktig at man finner mennesker som både trives med denne type ansvar og ikke minst at de vet hva som venter dem ved en ansettelse.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Da jeg startet i Airbnb i slutten av 2011 var det ikke mange som kjente til tjenesten, i hvert fall ikke i Norge. Vi så en vanvittig vekst allerede fra starten av. I starten vil jeg påstå at mine og mitt teams arbeidsoppgaver og ikke minst vårt ansvar forandret seg hvert kvartal. Det var derfor ekstremt viktig at jeg som leder gikk foran som et godt eksempel hvor jeg var helt åpen på at vi naturligvis nok ville ta noen dårlige valg da det vi gjorde ikke hadde blitt gjort tidligere. Hadde jeg da skapt en fryktkultur der de ansatte var livredde for å gjøre feil tror jeg ting hadde sett annerledes ut enn det gjør i dag. Med veksten kom også mye oppmerksomhet på både godt og vondt. Å lede et selskap som ble sett på som «disruptive» kunne være krevende. Det var viktig at jeg som leder ikke lot meg stresse og fremstod som en trygghet da det blåste som verst. Dette er noe jeg er veldig stolt av i dag, selv om jeg også selvfølgelig hadde dager da jeg var totalt i urede på hvordan jeg skulle håndtere situasjonen.

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Halvannet år etter at jeg startet i Airbnb ble jeg flyttet fra kontoret vårt i København til å lede operasjonen i London. Når jeg ser tilbake i etterkant skulle jeg ha håndtert oppstarten i London på en bedre måte. Jeg så tidlig at det måtte endring til, men valgte å bruke for lang tid på å analysere situasjonen før jeg handlet. Jeg angrer på at jeg ikke fulgte mine egne instinkter og magefølelse fra dag en som kanskje førte til at vi stod på stedet hvil i noen måneder i en viktig vekstfase for selskapet.

Har du et forbilde som leder?

Elon Musk er en mann som ikke slutter å imponere meg. Det mange glemmer og kanskje ikke vet er at han var en av gründerne bak PayPal som forandret hvordan vi betaler på nett. At han etter salget av PayPal til eBay som jeg antar gjorde han til en veldig velholden mann valgte å gå på et prosjekt som Tesla, er ikke noe annet enn imponerende. Dette er en visjonær leder som alltid tenker nytt og som ikke slår seg til ro med status quo. Jeg er veldig inspirert av den type mennesker som hver dag når de går ut av sengen tenker på hvordan de kan få verden et steg til framover.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: