Abelia

Innhold

Anne Strømmen Lycke, NORSAR

Abelialederen, Ledelse

Publisert

Anne Strømmen Lycke, CEO i NORSAR.

Anne Strømmen Lycke, CEO i NORSAR.

- Jeg setter stor pris på diskusjoner og innvendinger som kommer før beslutninger fattes. Men jeg har problemer med å forstå de som ser i bakspeilet når verden beveger seg fremover, sier CEO i NORSAR, Anne Strømmen Lycke.

Fakta om NORSAR

Instituttet har i over 40 år bidratt til utvikling av metoder og systemer for avansert seismisk dataprosessering og analyse, og er ansvarlig for noen av verdens største infrastrukturer som registrerer jordskjelv og eksplosjoner. NORSAR er nasjonalt datasenter knyttet til den internasjonale avtalen om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger.

Finn ut mer om NORSAR på deres nettsider.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Tydelighet og entusiasme må vel være mine stikkord. Jeg er opptatt av å gi klare og tydelige rammer. Det er viktig å kunne jobbe etter en klar strategi. Derfor må også fullmaktene være tydelige. Men innenfor rammene ønsker jeg å gi stor grad av frihet. Jeg er alltid åpen for å diskutere hvordan vi best skal komme til mål, og har stor glede av å være tett på i enkelte saker. Det er viktig at folk føler stor frihet i hvordan de kan løse oppgavene, og ikke minst at de har det gøy mens de gjør det.

Entusiasme er en viktig drivkraft man ikke skal undervurdere. Det er morsomt å se noen som brenner for noe og får bruke sine evner på en god måte. Og ikke minst når et team er ute på en felles misjon!

NORSARs formål er å drive forskning og utvikling innenfor geofysiske og datatekniske områder til nytte for norsk nærings- og samfunnsliv. Min oppgave blir å legge til rette for at vi får dette til, og får videreutviklet virksomheten. For å lykkes i konkurransen må vi være innovative, følge med i tiden, og se muligheter. Da tror jeg det er bra å være nysgjerrige og dele erfaringer, ha mangfold og være generøse. Samtidig er det viktig at vi tør å stille tydelige krav til hverandre og både gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger. Jeg liker at vi får ting til å gå framover.

Kan du gi et eksempel på når du har lykkes?

Jeg har lykkes med noen oppgaver der det har vært avgjørende å kunne tenke nytt om etablerte strukturer, se dem i et nytt lys, og se verdien av dem inn i nye sammenhenger og nye måter å jobbe på. Jeg har jobbet mange år i Hydro, og i 2002 var jeg prosjektleder på vegne av olje-og energidepartementet og industrien da et helt nytt adgangsregime for gassindustrien skulle på plass.

Bærende bak den suksessen var kreativitet, og et tett og entusiastisk team, som hadde både stayerevne og evne til å samarbeide og manøvrere i et mangfoldig partnerskap med kryssende interesser. Da sto store verdier på spill for både gasselgerne og for landet!

Kan du gi et eksempel på noe du ikke fikk til?

Jeg har det nok med å fortrenge ubehageligheter. Men jeg er jo ganske saksorientert og direkte. Kombinerer du det med et stort krav til tempo, så har det nok hendt at jeg har ligget litt for langt foran teamet noen ganger og har måttet ta ekstrarunder for å forankre løsninger. Når det er sagt setter jeg stor pris på alle diskusjoner og innvendinger som måtte komme før beslutninger fattes. Men jeg har nok litt problemer med å forstå de som ser i bakspeilet når verden beveger seg fremover.

Har du et forbilde som leder?

Nei, ikke egentlig et forbilde i en og samme person, men det er vel heller noen kvaliteter jeg ser opp til. Det er inspirerende å bli kjent med mennesker som bruker sine evner på best tenkelige måte til noe de mener er viktig. Folk som klarer å holde seg i en evig nysgjerrig og lærende posisjon er flott. Jeg beundrer oppfinnsomhet og entusiasme og evnen til å dele med andre. Det gir god energi!

Relaterte artikler

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: