Abelia

Innhold

Enklere å utføre medarbeiderundersøkelser

Portrett av Thomas Hoff

- Vi hører ofte om virksomheter hvor medarbeiderne ikke opplever at resultatene følges opp, men i stedet legges i en skuff til neste gjennomføring, sier Thomas Hoff, professor i organisasjonspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Thomas Hoff har skrevet bok om medarbeiderundersøkelser og vært med på å utvikle NHO-felleskapets veileder.

Fakta om Thomas Hoff

Hoff har en doktorgrad i psykologi fra 2002, med spesialisering i organisasjonspsykologi. Han har vært professor i psykologi ved Universitetet i Oslo siden 2004, og forsker på strategisk human resource management (SHRM) med fokus på medarbeiderundersøkelser og andre HR-målinger. Sammen med forfatter Jon Anders Lone har Hoff gitt ut boken "Medarbeiderundersøkelser – En praktisk håndbok".

Hvorfor er det viktig for bedrifter å utføre medarbeiderundersøkelser og hva skal de brukes til?

- Det aller viktigste er at oppmerksomhet på god forvaltning av de menneskelige ressursene i virksomheten er vist å bidra til økt fortjeneste, redusert sykefravær og turnover og økt motivasjon, trivsel og engasjement. Medarbeiderundersøkelser er viktige for å oppfylle kravene i loven til kartlegging av risikoforhold, og er et godt virkemiddel for å bidra til medvirkning på arbeidsplassen, sier Thomas Hoff.

I tillegg er medarbeiderundersøkelsene viktige for å undersøke om organiseringen av arbeidet og måten man løser de daglige oppgavene på er hensiktsmessig. Undersøkelsen bør derfor knyttes opp mot sentrale faktorer ved virksomhetens strategi, og inkludere faktorer som besvarer denne typen spørsmål for ledelsen.

I veilederen har du satt opp seks faser som er viktige. Er det noen du vil fremheve som spesielt viktig?

- Først og fremst vil jeg argumentere for at alle fasene er viktige. Samlet bidrar de til å gi gode forutsetninger for å få til en god prosess og de resultatene man ønsker. Alle fasene inneholder kritisk viktige problemstillinger for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, sier Hoff.

Med tanke på å ivareta viktige aspekter ved prosessen er det spesielt viktig å gjennomføre undersøkelser som faktisk gir virksomheten mulighet til å måle det de ønsker, nemlig gjennom bruk av valide instrumenter eller skalaer. Videre er det helt nødvendig at resultatene av undersøkelsen følges opp på en hensiktsmessig og riktig måte, både med tanke på tilbakemeldingsmøter og gjennom tiltak, sier Hoff.

Hva er den vanligste "feilen" som blir begått i arbeidet med medarbeiderundersøkelser? Er det noe som kan gå riktig galt?

- Først vil jeg trekke frem manglende bruk av valide måleskalaer. Det er ofte tilfelle at virksomheter bruker enkeltspørsmål for å besvare spørsmål om omfattende konstrukt eller tema, eller bruker andre metoder enn spørreskjema med lignende metodiske mangler. Når dette gjøres mister vi muligheten til å vite om det vi måler faktisk er et reelt uttrykk for situasjonen i virksomheten, og kan komme til å ta beslutninger og iverksette tiltak på et manglende, eller til og med feilaktig, grunnlag.

Ordentlige tilbakemeldingsmøter og oppfølging av resultatene er også et område hvor det gjøres mye feil. Vi hører ofte om virksomheter hvor medarbeiderne ikke opplever at resultatene følges opp, men i stedet legges i en skuff til neste gjennomføring. En tilfredsstillende gjennomgang av resultatene, hvor alle får mulighet til å medvirke er en nøkkel for å komme frem til gode tiltak for forbedring av arbeidsmiljøet. Dette gir også virksomheten muligheten til å finne ut hva man eventuelt ikke klarte å fange opp med spørreskjema.

Etterlengtet verktøy

Gro Lundberg er fagsjef HMS- og arbeidsmiljø i Abelia. Hun har vært initiativtager og en av bidragsyterne for å få denne veilederen på plass. – Jeg får fra tid til annen spørsmål fra våre medlemmer om de bør gjennomføre medarbeiderundersøkelse og hvordan de da bør gå frem, sier Lundberg. Min erfaring er også at en del bedrifter er usikre på hvordan de skal følge opp resultatene i etterkant, og at det dessverre legges for liten vekt på handlingsplaner. Arbeidstilsynet pålegger bedrifter å risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelser kan være en metode for det. Denne veilederen mener jeg er et godt verktøy for våre bedrifter når de skal vurdere gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, sier Lundberg. Ønsker man utdypende kunnskap om slike undersøkelser bør man lese boken til Hoff eller andre publikasjoner om temaet.

Du kan laste ned veilederen i .pdf-format her

20. september arrangerer vi seminar om medarbeiderundersøkelser. Meld deg på her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: