Abelia

Innhold

- Kompetent er ikke noe du er, men noe du hele tiden må bli

Nyhet, HR og HMS, Arbeidsliv

Publisert

Portrett Cathrine Filstad

Digitalisering bidrar til at kravene til de ansattes kompetanse stadig endres raskere. På Abelias HR-konferanse forteller Cathrine Filstad blant annet om strategisk kompetanseutvikling, og gir verktøy for hvordan HR-avdelingen skal håndtere den digitale omstillingen.

Årets HR-konferanse arrangeres 23. - 24. november på Lysebu i Oslo. Filstad er en av innlederne. Hun er professor ved Handelshøyskolen BI, professor II ved Politihøgskolen og Universitetet i Tromsø, og har en doktorgrad i organisasjonslæring og kompetanseledelse.

Gjennom foredrag og workshop skal Filstad fokusere på strategisk kompetanseutvikling i forhold til digitalisering og ledelse.

– Strategisk kompetanseutvikling er kompetanseutviklingen som er i henhold til de strategier og overordnede mål virksomheten har, sier Filstad.

Strategiene må være forankret i hvilken kompetanse som må utvikles i virksomheten. Videre må det gjenspeiles i hvilken kunnskap og kompetanse som er viktig å videreutvikle for de ansatte både individuelt, på gruppenivå og på organisatorisk nivå. Begrepet strategisk kompetanseutvikling brukes for å understreke denne sammenhengen.

Ny kompetanse raskere

– Kompetent er ikke noe du er, men noe du hele tiden blir, sier Filstad.

At kompetanse er ferskvare er ikke noe nytt. Imidlertid mener Filstad at krav om ny kompetanse endres raskere, og vi har større omstillinger og endringsprosesser nå enn tidligere. Hun tror vi må arbeide mer med hva kompetanse er for å bli bedre på å jobbe med kompetanseutvikling.

Kompetanse er blant annet anvendelse av kunnskap i praksis, og det forutsetter læring for nødvendige ferdigheter. Slik vil det å være kompetent avhenge av situasjonen, deltakerne, hva som skal løses av arbeidsoppgaver og lignende.

– Det å trene på å gjøre erfaringer, og å praktisere for å kunne bli bedre er avgjørende for god kompetanseutvikling, sier Filstad.

Sterk læringskultur

Virksomheter er avhengig av en sterk læringskultur. Et av de viktigste suksesskriteriene er at det er en kultur.

– En kultur innebærer at læring er forankret i de verdier, virkelighetsforståelser og aktiviteter om hvordan vi "gjør ting hos oss", sier Filstad.

Alle ansatte må ta nødvendig ansvar på alle nivåer for å gjøre de valg som gir læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i praktisk arbeid. Det handler også om en felles forståelse og et felles språk på hva læring, kunnskap og kompetanse er, for å kunne gjøre disse valgene.

Filstad legger til at det også er viktig med refleksjon og tilretteleggelse for de gode læringsarenaene, som må identifiseres, utvikles, endres og avvikles, som kontinuerlige prosesser.

Hva kan HR-lederen gjøre?

HR får ofte et ansvar for å ivareta helheten, sette overordnede mål om kompetanse, initiere læringsaktiviteter, rekruttere og avvikle, stille krav til ledere og medarbeidere. For å lykkes med å implementere disse løsningene i virksomheten er det viktig med tillit og støtte fra ledere og ansatte, og en forståelse for hvordan løsningene anvendes til praksis.

– Jeg tror kontakten og påvirkningen av ledere på alle nivåer er vesentlig for å lykkes med dette, sier Filstad.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: