Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Skjerpede krav til rapportering om likestilling i norske bedrifter

Skjerpede krav til rapportering om likestilling i norske bedrifter

Nyhet

Publisert

#205

Hanne Inger Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

Fra og med 1. januar 2020 ble rapporteringskravene for norske bedrifter innskjerpet. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer må legges fram.

Arbeidsgivere som er omfattet av den nye plikten inkluderer alle offentlige bedrifter, alle private bedrifter med mer enn 50 ansatte, samt alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det. 

Bedriftene må melde fra om likestillingstilstanden annethvert år i sine årsrapporter. For å hjelpe bedriftene vil det utarbeides retningslinjer, maler og skjemaer for lønnskartleggingen.

Veiledningsmaterialet er straks klart, mens maler og skjemaer er lovet klart ila 2020.

Kartleggingspliktene er en del av arbeidsgivers plikt til å undersøke forskjellsbehandling og iverksette aktive tiltak for likestilling i egen virksomhet.

Endringene innebærer blant annet at bedriftene må rapportere om følgende forhold:

  • Lønnsforskjeller: De må legge fram en lønnsstatistikk som viser prosentvis lønnsdifferanse mellom kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.
  • En oversikt over antall menn og kvinner i hver stillingskategori.
  • En oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

Les mer om de nye kravene hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: