Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Zuckerberg hadde ikke fått arbeidstillatelse i Norge

Zuckerberg hadde ikke fått arbeidstillatelse i Norge

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Mark Zuckerberg. Foto: TechCrunch

Mark Zuckerberg. Foto: TechCrunch

- Hadde vi søkt om spesialarbeidstillatelse for Mark Zuckerberg da han sluttet ved Harvard, så hadde han ikke fått det.

Det sa Live Leer i Opera Software i et innspillsmøte hos Nærings- og fiskeridepartementet denne uken.

Abelia har sammen med en rekke medlemsbedrifter vært hos departementet for å gi innspill på kompetanseinnvandring, altså muligheten selskap har for å hente inn nødvendig arbeidskraft fra andre land.

- Skal Norge være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, må det være enkelt å hente utenlandsk spisskompetanse hit, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

- Spesialister er en knapp ressurs. Vi ser det særlig innen IKT/digitalisering, der mange bedrifter ikke finner kvalifiserte folk i Norge. For mange virksomheter står valget mellom å få løst oppgaven i et annet land eller å hente dem som kan løse oppgaven hit. Det valget burde myndighetene gjøre enklest mulig, sier Haugli.

Suksess med turbo-ordning

Abelia har lenge jobbet for å gjøre dette enklere for næringslivet, og deltok i 2014 på en workshop for å gi innspill til arbeidet med kompetanseinnvandring. Den gangen ble turboordningen til NOKUT annonsert, og det kunne nå bekreftes at denne ordningen er en suksess.

I denne godkjenningsordningen er snittbehandlingstiden to dager. I tillegg har det siden den gang kommet to nye Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) i henholdsvis Bergen og Trondheim. Dette er gode bidrag, men vi er ikke i mål ennå.

Mange av Abelias medlemsbedrifter er svært attraktive arbeidsgivere, og kan tiltrekke seg kompetanse fra alle verdens hjørner. Derimot er det krevende å navigere i regelverket, og ressurskrevende å lykkes med import av arbeidskraft.

Mangel på folk gir "outsourcing"

For små og mellomstore bedrifter som har begrenset med ressurser å bruke på å håndtere denne type byråkrati er dette særlig krevende. Vi har eksempel på medlemmer som har måttet sette ut hele utviklingsavdelinger fordi de ikke har lykkes med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i Norge.

Flere bedrifter melder også om utfordringer knyttet til regelverkets forskjellsbehandling av borgere avhengig av om de er fra EØS eller fra andre land utenfor EØS. Dette er regler som tidligere ikke har vært i bruk, før de forrige sommer ble vekket til live igjen.

De store forskjellene disse reglene skaper underminerer muligheten selskapene har for å kunne opprettholde en tilstrekkelig god internordning. Disse ordningene gir unge, lovende profesjonelle muligheten til å få relevant arbeidserfaring. Mange av disse viser seg å være svært dyktige og får fast jobb.

- Abelia mener det er to tiltak som bør iverksettes. For det første trenger vi en helhetlig strategi for hvordan vi skal tiltrekke oss kompetanse fra andre land. For det andre trenger vi forenkling for å redusere byråkratiet og gjøre det enklere for bedriftene å hente nødvendig kompetanse, sier Håkon Haugli.

Medlemsbedrifter som har utfordringer med dette, bes komme med innspill til politikk eller eksempler til Kjetil Thorvik Brun.

Se også: Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: