Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Trenger regler for morgendagens arbeidsliv

Trenger regler for morgendagens arbeidsliv

Nyhet

Publisert

Christl Kvam og Hilde Widerøe Wibe

Statssekretær Christl Kvam og Abelias direktør for næringspolitikk Hilde Widerøe Wibe.

Så sent som sist sommer ble det gjort noen endringer i reglene for arbeidstid. På nyåret la arbeidstidsutvalget frem sin innstilling. Denne er nå på høring frem til sommeren.

Abelias medlemsbedrifter opplever at arbeidstidskapittelet i dag er alt for komplisert og ikke passer for kunnskapsarbeidere.

Statssekretær Christl Kvam ble derfor denne uken invitert til Abelias arbeidsgiverpolitiske utvalg for å diskutere utfordringene og for å lytte til innspill fra Abelia-bedriftene.

Deltagerne ga ros til regjeringen for arbeidet med fornying av arbeidsmiljøloven.

- Det er viktig at loven endres i takt med samfunnsutviklingen. Ideelt ønsker bedriftene en større revisjon og forenkling slik at det er mulig å møte de utfordringer vi står foran i årene som kommer. Dersom det ikke er mulig vil alle endringer som innebærer et skritt i riktig retning bli godt mottatt, sier Birgit Abrahamsen, leder for advokatene i Abelia.

Hun poengterer at det ikke er noe mål at alle skal jobbe lengre dager. Abelia-bedriftenes utfordring dreier seg i stedet om å praktisere arbeid- og familieliv på en slik måte at hverdagen går opp og at ulike behov løses på en fornuftig måte.

Hvorvidt dette innebærer en endring av vilkårene for "særlig uavhengig stilling", en ny kategori som defineres som "delvis uavhengig" eller en kombinasjon av de to kategoriene, vil Abelia komme tilbake til.

Et budskap til Kvam var at en eventuell ny regulering ikke måtte være for komplisert.

- For mange vurderinger og grensedragninger vil kunne innebærer at reglene ikke blir anvendt eller overholdt, advarer Abrahamsen.

Abelia vil delta i arbeidet om å utarbeide et høringssvar i samarbeid med NHO. Abelias arbeidsgiverpolitiske utvalg vil arbeide med et konkret forslag til lovtekst og vil sende dette som et innspill i forbindelse med høringen.

Les høringsnotatet her. Frist for å svare er 1. juli!

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: