Abelia

Innhold

Ny utredning om fremtidens arbeidsliv

Nyhet

Publisert

Utvalgsleder Jan Fougner (Foto: Wiersholm)

Fougner-utvalget overleverte i dag sin utredning om utviklingen i norsk arbeidsliv. En samlet arbeidsgiverside mener det ikke er behov for å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven.

I dag la utvalget ledet av advokat Jan Fougner frem sin NOU: Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Utvalget foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.

På bakgrunn av fakta, forskning, statistikk og domstolpraksis er det ikke formålstjenlig å lage nye reguleringer.  Arbeidsgiversiden står derfor sammen om å beholde arbeidsmiljøloven slik den er i dag.

NOUen vil bli sendt på høring, med frist 01.11.2021.

Les mer her:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/arbeidsgiverne-samlet-om-a-ikke-stotte-foreslatte-endringer-i-aml/

Last ned utredningen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-9/id2862895/?ch=1

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: