Abelia

Innhold

– Arbeidsgiver må ta tak i seksuell trakassering

Nyhet, Arbeidsrett, Arbeidsliv

Publisert

Illustrasjonsfoto #metoo-kampanjen.

Illustrasjonsfoto: Vaidas Bucys

– Det er viktig at arbeidsgivere i IT-næringen tar ansvar for å bekjempe seksuell trakassering. Vi må skape gode og trygge rammer for alle medarbeidere.

Gode råd

... til arbeidstakere

En arbeidstaker som opplever eller observerer mobbing, trakassering eller annen uakseptabel adferd, kan ta saken opp med henvendelse til den det gjelder, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud, nærmeste leder eller HR-ansvarlig.

Ansatte som observerer seksuell trakassering har plikt til å gå videre til arbeidsgiver eller verneombud med dette.

En klage kan formidles både muntlig og skriftlig. I klagen må det tydelig fremkomme hvem som klager, hvem saken gjelder, kort angivelse av hva som har skjedd, samt navn på eventuelle vitner.

... til arbeidsgivere

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har gått sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering. De går ut med fem råd for ledere og arbeidsgivere foran julebordsesongen:

Forebygg uønsket oppførsel. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Det må følges opp med klare rutiner for varsling og hvordan dette følges opp. Seksuell trakassering er ikke noe som bare skjer i julebordssesongen. Dette er en tematikk som må stå høyt på dagorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb. Har virksomheten tidligere hatt episoder med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang. Dersom problemet er knyttet til enkeltpersoner bør leder også ta en særskilt samtale med den det gjelder.

La folk gjøre jobben sin. Husk at de som serverer dere og gjør det hyggelig for dere på julebordet er ansatte som er på jobb denne kvelden. De har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø uten trakassering og krenkelser.

Husk at du er på jobb. Når du er på julebord eller i andre sosiale sammenhenger med jobben gjelder de samme reglene som i arbeidshverdagen. På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.

Vær tydelig som leder. Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at festen er hyggelig for alle som deltar. Hvis du opplever at en kollega går over streken så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

Si fra til sjefen. Det er viktig at alle vet hvem de kan ta opp denne type opplevelser med. I tillegg til ledelsen vil både verneombudet og tillitsvalgte ha en viktig rolle. Dessuten vil bedriftshelsetjenesten også være en varslingsinstans i de bedriftene som er knyttet til en slik tjeneste. Er det én som opplever ubehag kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan en stoppe en ukultur.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

#metoo-kampanjen har de siste månedene vist at seksuell trakassering forekommer i de fleste bransjer, og at det er store mørketall. Søndag gikk fem kvinner ut i Aftenposten med et tilsvarende opprop for teknologinæringen.

– Som arbeidsgiverorganisasjon håndterer vi slike saker. Vi arbeider for å gi gode råd, slik at våre medlemsvirksomheter kan ta ansvar gjennom holdningskampanjer, regler og retningslinjer. Mange av våre virksomheter har gode rutiner og tar arbeidet mot trakassering på stort alvor. Det er samtidig grunn til å tro at det bak hver historie som kommer frem er mange som aldri blir fortalt, sier Haugli.

Kan skje de fleste steder

– Vi må gjøre virksomhetene bevisste på at slik uakseptabel atferd kan skje de fleste steder. Det er viktig å skape et arbeidsmiljø med respekt for mangfold, drive forebyggende holdningsarbeid for å redusere antall hendelser, og vite hva man skal gjøre dersom en sak om seksuell trakassering dukker opp, sier Haugli.

En betydelig andel av Abelias medlemmer er IT-bedrifter. I den norske IT-næringen er andelen kvinner kun 26 prosent, mens den bare er 17 prosent blant topplederne i næringen.

- Et arbeidsmiljø der man blir møtt med respekt, er åpenbart viktig både for kvinner og menn, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

– Virksomheter som har et bevisst forhold til seksuell trakassering vil ikke bare håndtere slike saker bedre, de vil også legge til rette for at flere kvinner vil trives og skape resultater. Det er et problem at IT-næringen i stor grad rekrutterer kun fra halve befolkningen. Et arbeidsmiljø der man blir møtt med respekt, er åpenbart viktig både for kvinner og menn, sier Haugli.

Utveksler erfaring

Direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen, forteller at de tar opp saken i sitt arbeidsgiverpolitiske utvalg den 5. desember.

– Vi ønsker å få bedre innsikt i hvordan medlemsvirksomhetene våre håndterer slike situasjoner, og vil bidra til at selskapene kan lære av hverandre, sier Abrahamsen.

Hun forteller at arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å ta tak i trakasseringssaker som kan føre til uheldig psykisk belastning for medarbeiderne. Det er også klare regler for oppfølging.

– Den som har klaget bør motta tilbakemelding med informasjon om at det vil bli opprettet en sak, hvem som behandler saken, hva slags undersøkelser arbeidsgiver har tenkt å foreta og når arbeidstaker kan forvente en konklusjon, sier Abrahamsen.

Iverksetter undersøkelser

– Den som behandler saken skal iverksette undersøkelser så snart som mulig. Formålet er å finne ut om det foreligger et brudd på arbeidsmiljøloven, bedriftens retningslinjer eller om det foreligger forhold som arbeidsgiver bør ta tak i på annen måte. Arbeidsgiver skal sikre at begge parter blir hørt, sier Abrahamsen.

Handlingsplan

Abelia har laget et eksempel på hvordan en handlingsplan mot mobbing, trakassering (herunder seksuell trakassering) og uakseptabel adferd kan utformes. Bedrifter kan ta utgangspunkt i dette eksempelet ved utarbeidelse av eget handlingsprogram.

Last ned eksempel til handlingsplan

– Hvis det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser eller bedriftens interne retningslinjer, har arbeidsgiver plikt til å iverksette tiltak slik at regelbruddet opphører og slik at den ansattes psykososiale arbeidsforhold igjen blir fullt forsvarlig. Hvilke tiltak som kan og bør benyttes avhenger av sakens alvorlighetsgrad. Slike tiltak kan f.eks. være irettesettelse, advarsel, omplassering, oppsigelse eller avskjed.

Les mer:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: