Abelia

Innhold

- Viktig med høy organisasjonsgrad

Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff, Arbeidsliv

Publisert

Birgit Abrahamsen, Abelia.

Organisasjonsgraden blant arbeidsgivere i privat sektor har økt med nesten 20 prosent siden 1995. – Det er bra for det organiserte arbeidslivet, og vi ser gjerne at organisasjonsgraden øker ytterligere.

Det sier Abelias direktør for arbeidsrett, Birgit Abrahamsen. Organisasjonsgraden viser hvor stor andel av lønnstakerne som arbeider i en bedrift som er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. I 1995 var organisasjonsgraden i privat sektor rett under 50 prosent, mens den i 2014 nærmet seg 70 prosent. I offentlig sektor sier man gjerne at organisasjonsgraden er 100 prosent.

På arbeidstakersiden har organisasjonsgraden sunket noe de siste årene, og lå i 2014 på 52 prosent. Ved utgangen av 2014 var noe over 1,2 millioner norske arbeidstakere medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Norge ligger langt bak de andre nordiske landene. Sverige, Danmark og Finland hadde i 2013 en organisasjonsgrad på mellom 67 og 69 prosent, mens Island hadde en organisasjonsgrad på hele 85 prosent.

Bevarer koordinert lønnsdannelse

- Høy organisasjonsgrad bidrar til å bevare en koordinert lønnsdannelse i Norge, og det er bra for både arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Migrasjon, teknologi og nye forretningsmodeller bidrar til å sette press på det organiserte arbeidslivet, og vil utfordre de modellene som til nå har vist seg å fungere godt. For å bevare det vi vet fungerer trenger vi sterke fagforeninger og sterke arbeidsgiverorganisasjoner, sier Abrahamsen.

NHO er den klart største arbeidsgiveren i privat sektor, målt etter antall ansatte i medlemsbedriftene. Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter organiserer over 1770 virksomheter med nærmere 44.000 årsverk. I dag er 76 prosent av årsverkene omfattet av tariffavtaler.

- Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Velorganiserte og godt fungerende arbeidsmarkeder i privat og offentlig sektor er en forutsetning for en effektiv bruk av samfunnets samlede ressurser, sier Abrahamsen.

Hun forteller at arbeidsmarkedet står overfor en rekke strukturendringer.

Endringer i næringsstrukturen

- Det vil skje store endringer i næringsstrukturen som følge av at petroleumssektoren gradvis vil trappes ned. En aldrende befolkning betyr at en synkende andel yrkesaktive må finansiere en økende andel eldre, samtidig som aldringen innebærer økt etterspørsel etter tjenester innen helse og omsorg, sier hun.

- Globalisering og et stadig mer åpent europeisk arbeidsmarked fører til at en økende del av arbeidsmarkedet utsettes for internasjonal konkurranse. Samtidig kan den betydelige økningen i antall asylsøkere innebære utfordringer for integrering i arbeidsmarkedet. Sterke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til et mer rettferdig og forutsigbart arbeidsliv, samt en fornuftig fordeling av verdiskaping. Det er noe alle innbyggere i Norge nyter godt av, sier Abrahamsen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: