Abelia

Innhold

Arbeidstid

Politisk sak, Arbeidsliv

Publisert

Kunnskapsbedrifter er i stadig sterkere global konkurranse og arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst. Ny teknologi, nettverk og globalisering åpner for helt nye måter å jobbe på. Dagens regelverk er ikke oppdatert i forhold dagens arbeidsliv.

Vi jobber uavhengig av tid og sted og skillet mellom arbeidstid og fritid viskes gradvis ut. Dette bidrar til en fleksibilitet som mange arbeidsgivere og arbeidstakere setter pris på. I denne sammenheng stilles arbeidsgiverne overfor en rekke nye dilemmaer. Abelia, og mange andre aktører, mener derfor at lovens regler ikke oppfyller det nye arbeidslivets behov for fleksibilitet. Flere av bestemmelsene om arbeidstid ble endret sommeren 2015, men reglene er fortsatt ikke tilpasset det arbeidslivet som vi har i dag, og de behov vi ser fremover.

Se videoen med Håkon Hauglis forventninger til arbeidstidsutvalgets innstilling:

6. januar kom arbeidstidsutvalgets innstilling. - Unntaket for særlig selvstendig stilling er et unntak som er vanskelig å praktisere for mange bedrifter. Det gjør at alle bedrifter som ønsker å operere innenfor arbeidsmiljølovens rammer strever med å oppfylle sine forpliktelser. Enklere regler som gir rom for fleksibilitet og ivaretar både arbeidsgiver og arbeidstaker er vårt mål.

Abelias politiske målsetting er at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles, men likevel slik at nødvendige vernehensyn for arbeidstakere ivaretas. Vi mener blant annet at det bør legges til rette for en videre adgang til å finne lokale løsninger, også der det ikke er inngått tariffavtale.

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget la 6. januar 2016 frem sin innstilling. Utvalget foreslår endringer når det gjelder blant annet «særlig uavhengig stilling», nattarbeid og skiftarbeid. Abelia vil i samarbeid med NHO utarbeide et høringssvar til innstilling. Høringsfristen er 1. juli 2016.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: