Abelia

Innhold

Enklere arbeidstidsregler

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen

- Det er en fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere, sier direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen.

Det er til fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere og blir mer forståelig, mener Abelia og NHO.

Onsdag la Arbeidstidsutvalget frem sin innstilling som innebærer at arbeidsgiver skal få sterkere styring over konsentrasjon og fordeling av arbeidstiden.

Utvalget peker på behov for endringer i dagens arbeidstidsregulering og legger fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling, kveldsarbeid, medleverordninger, og den såkalte en- tredjedelsregelen i petroleumssektoren. Det foreslås også enkelte særregler for skift- og turnusordninger.

Arbeidsrettsdirektør Birgit Abrahamsen i Abelia sier at de har jobbet mye med å få endret arbeidstidskapittelet.

- Spesielt har vi argumentert for at arbeidstidskapittelet bør forenkles fordi det ikke passer for ansatte i teknologi- og kunnskapsbedrifter. I særdeleshet har vi vært opptatt av reglene knyttet til særlig uavhengig stilling, sier hun.

- Derfor er det gledelig at flertallet foreslår en regulering som langt på vei er sammenfallende med våre innspill. Det foreslås en ny type stillingskategori "delvis uavhengig" som forutsetter avtale, og som unntas de aller fleste bestemmelser i arbeidstidskapittelet. Kategorien "særlig uavhengig" vil bestå som i dag. Hvorvidt dette blir lovfestet gjenstår å se, men enn så lenge kan vi applaudere forslaget, sier Abrahamsen.

Mindre stedsavhengig arbeidsliv

NHO-direktør Svein Oppegaard mener det er positivt at utvalget foreslår en forsiktig oppmyking av lovens bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hviletid.

- En mer fleksibel utforming gjør det lettere å legge opp vanlig skift- og turnusarbeid uten å måtte be om unntak. NHO er opptatt av at arbeidstidsbestemmelsene ikke må være produktivitetshemmende, sier Oppegård.

Både Abelia og NHO støtter utvalget som viser at noen gjennomgripende endringer i samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å regulere arbeidstiden på en mer fleksibel måte.

- Det er den teknologiske endringen, økte krav til tilgjengelighet, globalisering og økt konkurranse fra lavkostland og økt arbeidsinnvandring. Utbredelse og bruk av ny teknologi gjør det mulig for mange å arbeide uten å være like sterkt bundet av tid og sted som før, ikke minst den kunnskapsbasert delen av arbeidslivet, sier Oppegård.

Åpner for arbeid frem til 23.00

Abelia-sjef Håkon Haugli har tidligere ment at reglene for nattarbeid må bli mer fleksible.

- Det er et tankekors at man kan være på jobb allerede klokka 06.00 om morgenen, men ikke ta frem PCen etter klokka 21.00 om kvelden, sier han.

Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 definert som nattarbeid, og slik nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Nå har imidlertid Arbeidstidsutvalget foreslått at arbeidstaker og arbeidsgiver kan bli enige om at deler av arbeidet kan legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og 23.00 - uten at dette skal regnes som nattarbeid. Det mener Abelia og NHO er mer i tråd med det moderne arbeidslivet.

Arbeidstidsutvalget har vært leder av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, og innstillingen ble overlevert til arbeidsminister Anniken Hauglie.

Arbeidslivets parter har ikke deltatt i utvalgsarbeidet, og LO-leder Gerd Kristiansen har tidligere uttalt at utvalget truer trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv.

Les mer om Arbeidstidsutvalget

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: