Abelia

Innhold

Ansettelser og kontrakter

En god ansettelsesprosess er viktig for å få rett kandidat på rett plass og for å unngå kjedelige feil. Ved ansettelse av arbeidstaker skal det inngås skriftlig arbeidsavtale, som må oppfylle visse vilkår.

Det er viktig blant annet å være grundig ved utformingen av utlysningsteksten og å sjekke referanser. Videre er det regler som setter grenser for blant annet hvilke spørsmål som kan stilles i intervjuene og hvilken informasjon arbeidsgiver kan innhente om de ulike søkerne. En ansettelse forplikter arbeidsgiver, og det ligger et stort ansvar i å ansette nye personer i en bedrift.

Her er de de ti viktigste rådene om ansettelse fra juristene i NHO.

Ved en ansettelse skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale mellom partene og det er krav til hvilke opplysninger som skal med i arbeidsavtalen, se arbeidsmiljøloven § 14-6. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om alle forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, inkludert lønnsbetingelser, arbeidstid og pauser, oppsigelsesfrister, prøvetid med mer.

Abelia og NHO-felleskapet har utarbeidet maler for de ulike typer ansettelsesavtaler som oppfyller lovens krav. Bruk disse malene ved inngåelse av arbeidsavtaler ved din bedrift. Husk å ta med bestemmelser om prøvetid i arbeidsavtalen.

Hovedregelen er at det skal inngås fast ansettelse. For en nærmere redegjørelse for adgangen til å inngå midlertidige ansettelsesavtaler, se veiledning for reglene om midlertidig ansettelser.

I arbeidsavtalen for daglig leder er det adgang til gjøre flere unntak fra arbeidsmiljølovens verneregler, blant annet kan daglig leder frasi seg oppsigelsesvernet mot rett til etterlønn. Et godt forarbeid og en god arbeidsavtale med daglig leder er viktig for å redusere risikoen for en tvist dersom det skulle bli nødvendig å gå til oppsigelse.

NHO har utarbeidet kommentarer til arbeidsavtale for daglig leder.

Abelias advokater kan alltid hjelpe til med spørsmål om ansettelsesprosess og inngåelse av arbeidsavtaler. Kontakt oss gjerne.

Abelias kontraktforslag:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: