Norsk omstillingsevne anno 2020

Nyhet, Kommentar

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia.

Den norske økonomien og velferdssamfunnet er under press. Vår næringsstruktur er for ensidig, og handelsbalansen vår reddes enn så lenge av eksport av naturressurser. Derfor måler Abelia omstillingsevnen for femte år på rad.

Om Omstillingsbarometeret

  • Omstillingsbarometeret 2020 er det femte i rekken. Barometeret måler hvordan Norge gjør det på områder som er avgjørende for omstilling, sammenlignet med andre land.
  • Årets barometer viser at Norge er svekket på flere sentrale områder for omstilling – spisskompetanse, teknologikompetanse, omfang av IKT-sektoren og kunnskapssamarbeid.
  • På den positive siden viser Omstillingsbarometeret at vilkårene for entreprenørskap har blitt bedre, og innovasjonsevnen i næringslivet har økt. Vi scorer fortsatt godt på ferdigheter i befolkningen og teknologi og digitalisering i bedriftene.

Mot slutten av 70-tallet befant Nederland seg i en situasjon hvor inntektene fra eksport av naturgass førte til en enorm ekspansjon av offentlig sektor, uten at samfunnet klarte å finne inntektene fra de nye næringene. “Hollandsk syke” er en betegnelse på når et land i for stor grad lener seg på inntekter fra naturressurser, øker offentlige utgifter og evner i liten grad å finne nye næringer å leve av. Virker dette kjent?

Den norske økonomien og velferdssamfunnet er nå under press. Vår næringsstruktur er for ensidig, og handelsbalansen vår reddes enn så lenge av eksport av naturressurser. Dette er imidlertid ikke bærekraftig, verken for økonomien eller klimaet. Usikre inntekter fra olje og gassvirksomhet, økte offentlige utgifter og klimakrisen er faktorer som gjør at vi må omstille oss.

Omstilling må skje gjennom å bygge et konkurransedyktig og kunnskapsintensivt næringsliv. Dette betyr at vi må satse på vår viktigste innsatsfaktor: humankapitalen. Slik kan vi få et næringsliv som gir oss flere ben å stå på, samtidig som vi øker produktiviteten i offentlig sektor og reduserer skaden på miljø og klima. Derfor er det grunn til bekymring når årets Omstillingsbarometer slår fast at Norge sakker akterut på kompetanse. Tidligere har vi hatt et akseptabelt nivå på breddekompetanse, men ligget bak på spiss. I år ser vi en tilbakegang på begge områdene. Fortsetter trenden, vil det svekke norsk konkurransekraft.

Offentlig sektor styrer i stor grad utdanningstilbudet, helse og eldreomsorgen. Der må innovasjon og fornyelse vedtas av politikerne. Derfor tar det lenger tid med vridning av utdanningsgrupper mot det næringslivet trenger innen blant annet teknologi og det grønne skiftet. Derfor når ikke revolusjonerende velferdsteknologi ut til folk raskt nok. Vi trenger mer innovasjon og forenkling i offentlig sektor, og det haster. 

Barometeret viser imidlertid at det er stadig enklere å starte egen bedrift i Norge. Det er en gledelig fremgang etter år med målrettet arbeid. Men vi må ikke hvile på laurbærene. Hvis vi skal legge analysen av forrige finanskrise til grunn, kan vi nå forvente en ny gründerboom. Da er det avgjørende at virkemidlene og rammevilkårene legger til rette for nye norske oppstarts- og vekstselskaper med eksportpotensial. 

Selv med korona som bakteppe er det mulig å se hvilke områder Norge bør satse mer på fremover. Vi må investere i vår humankapital og styrke vår innovasjonskraft. Det er alltid mulig å lære noe av de beste landene på hvert område, og vi må ha ambisjoner om å bli best. Hvis politikerne klarer å ha både kortsiktige krisetiltak og langsiktig vekstfokus samtidig i en krevende tid, vil Norges langsiktige verdiskaping og velferd være sikret.