#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia.

Norge går tilbake på flere sentrale områder for omstilling, og er svekket på spissutdanning, breddeutdanning og spisskompetanse innen teknologi og digitalisering.

Det viser årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer, som måler hvordan Norge gjør det i forhold til andre sammenlignbare land på områder som er relevant for omstilling.   

- Økte offentlige utgifter, koronakrisen, og klimasituasjonen øker behovet for omstilling av norsk økonomi. Det er derfor svært bekymringsfullt at Norges omstillingsevne er svekket, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.  

- Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser, nye næringer og et bærekraftig velferdssamfunn. Årets rapport viser at Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi om vi skal lykkes med å bygge en kunnskapsintensiv og konkurransedyktig økonomi, sier Søreide. 

Omstillingsbarometeret er en årlig rapport som lages av NyAnalyse på oppdrag fra Abelia. Rapporten, som i år publiseres for femte gang, viser hvor godt Norge gjør det sammenliknet med andre land på en rekke områder som er viktig for omstilling. Rapporten følger rundt 100 sentrale indikatorer, innen de fire områdene Humankapital og kunnskap;Teknologi og digitalisering; Entreprenørskap og Innovasjon og FoU. Norge måles opp mot 29 andre land.  

Mangler spiss- og teknologikompetanse 

Norge er nær bunn på andel med spissutdanning, og faller fra 19. plass til 22. plass. Vi er blant de dårligste landene på å tiltrekke seg internasjonal kompetanse, og går nedover på breddeutdanning.  I tillegg faller Norge fpå rangeringen som måler spisskompetanse innen teknologi- og digitalisering.  

Norge har kommet langt på mange digitaliseringsområder, men rangerer fortsatt svært lavt på omfanget av IKT-sektoren. Vi synes å være gode til å bruke teknologi, men relativt dårlige til å utvikle, kommersialisere og eksportere produkter og tjenester på dette området. 

- Teknologiselskapene er viktig for omstilling av andre næringer. Skal vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser og vekstnæringer må vi ha både mer spisskompetanse og en sterkere teknologisektor, Øystein E. Søreide.  

Positiv utvikling på entreprenørskap og innovasjon 

Omstillingsbarometeret viser at Norge fortsatt har svært gode oppstartmuligheter for entreprenører, og vi er nær toppen på utdanning og trening av entreprenører. Norge går fra 6. til 3. plass innen innovasjonsaktivitet, og rangeres på 6. plass på omfang av forskning og utvikling.  

- Fremgangen på disse områdene er positivt for Norges omstillingsevne og fremtidige verdiskaping. Samtidig har koronakrisen gitt betydelig lavere FoU-aktivitet og kraftig redusert tilgang på kapital. Vi trenger derfor at forskningsbevilgningene økes, og at det offentlige virkemiddelapparatet stimulerer til utvikling av norske vekstbedrifter og eksportsuksesser, sier Øystein E. Søreide.  

 

Se Omstillingsbarometeret 2020 her