Abelia

Innhold

Kampen mot klimagassene

SF6-anlegg. Foto: SINTEF

SF6-anlegg. Foto: SINTEF

Abeliamedlem SINTEF forsøker å bytte ut klimagassen SF6 som er over 20 000 ganger sterkere enn CO2.

Brukergruppen for SF6-anlegg i Norge ble stiftet allerede i 1991. I 2019 ble det vedtatt å skifte navn til "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg". SF6-gassen finnes i flere kritiske komponenter i energisystemet vårt. Gassen er vanskelig å bytte ut, da man i dag ikke har gode nok alternativer. Det er nettopp dette SINTEF Energi forsker på.   

I løpet av Juni 2020 skal Norges forskningsråd kunngjøre hvem som får tildelt midler til SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). Dette forskningsprosjektet er ikke et SFI-initiativ, men økt grunnfinansiering kan allikevel bidra til å øke tempoet for å finne alternativer til SF6. Dette vil ikke bare komme Norge til gode – men hele verden. Om norsk næringsliv også blir med på laget, kan det også skape nye norske, grønne arbeidsplasser.  

-Vi bør benytte krisen vi nå står i som ett springbrett: Når økonomien skal opp å gå igjen bør vi fokusere på grønn vekst. Norsk, grønn forskning som dette gir oss et internasjonalt forsprang og et bærekraftig næringsliv, som gagner oss alle, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.  

Målet er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av gassisolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte.  

Ettersom SF6 er en kraftig drivhusgass er det ønskelig å redusere utslippene av denne gassen til et minimum. Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg er involvert i flere aktiviteter for å redusere utslippene:  

  • Hjelper medlemmene å oppfylle krav i produktforskriften knyttet til fluorholdige klimagasser: 
  • Tilbyr regnskapsprogram til medlemmene for å holde oversikt med beholdning og utslipp. 
  • Rapporterer årlig inn beholdning og utslipp for medlemmene til myndighetene. 
  • Arrangerer kurs for miljøsertifisering av personell som arbeider med komponenter med klimagasser. 
  • Skaper bevissthet og diskusjon om skadevirkningene og utslipp av klimagasser og bidrar slik til reduserte utslipp. 

Les mer om brukergruppen og forskningsprosjektet her 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: