Abelia

Innhold

Grønne forskningsprosjekter for en bærekraftig fremtid

Illustrasjonsbilde

Abeliamedlem NORCE driver viktig forskning for en bærekraftig fremtid. Prosjektet Climate Futures er et nytt og ambisiøst initiativ som skal skape langvarig samarbeid for å håndtere en av vår tids største utfordringer.

Forskningsrådet kunngjorde i juni hvem som får tildelt midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med ordningene er å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer som samarbeider med industri og næringsliv. Blant de 22 nye sentrene finner vi Climate Futures.   

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. Men klimarisiko blir ikke godt nok håndtert i dag. Dette skyldes blant annet kunnskapshull og svakheter i beslutningsprosesser, både i næringslivet og offentlige myndigheter.  

Climate Futures er et konsortium som består av syv forskingspartnere og nærmere 30 brukerpartnere fra næringslivet. Disse representerer bransjer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forskning, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.  

Hovedmålet er å produsere nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover, og å samarbeide med klynger av partnere i klima- og værutsatte sektorer.  

Forskningsprosjekter som dette legger til rette for et bærekraftig næringsliv som skaper grønne jobber. Det reduserer utslipp av klimagasser samtidig som det stimulerer til næringsutvikling og grønn konkurransekraft i en periode med ellers lavt aktivitetsnivå. Dette viser mulighetsrommet til å komme bedre ut på andre siden av krisen vi nå står oppe i, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.  

Dette er viktig fordi samfunnet blir stadig mer sårbart for ekstreme vær- og klimahendelser. Menneskeliv, viktig infrastruktur, matsikkerhet, transport og mange andre sektorer er utsatt for disse farene. Et mer langsiktig værvarsel vil blant annet gi kraftselskaper viktig informasjon til å ta beslutninger basert på forutsigelser om fremtidig nedbør, snømengder og forbruk.  

For å få til dette vil NORCE bruke avansert statistikk og maskinlæring, for igjen å lage algoritmer som forbereder styrkene i forskjellige varsler. Les mer om forskningsprosjektet her 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: