Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Grønne forskningsprosjekter for en bærekraftig fremtid

Grønne forskningsprosjekter for en bærekraftig fremtid

Illustrasjonsbilde

Abeliamedlem NORCE driver viktig forskning for en bærekraftig fremtid. Prosjektet Climate Futures er et nytt og ambisiøst initiativ som skal skape langvarig samarbeid for å håndtere en av vår tids største utfordringer.

Forskningsrådet kunngjorde i juni hvem som får tildelt midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Formålet med ordningene er å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer som samarbeider med industri og næringsliv. Blant de 22 nye sentrene finner vi Climate Futures.   

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. Men klimarisiko blir ikke godt nok håndtert i dag. Dette skyldes blant annet kunnskapshull og svakheter i beslutningsprosesser, både i næringslivet og offentlige myndigheter.  

Climate Futures er et konsortium som består av syv forskingspartnere og nærmere 30 brukerpartnere fra næringslivet. Disse representerer bransjer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forskning, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.  

Society is increasingly vulnerable to high-impact weather and climate extremes

Human life, food security, transport, infrastructure - many sectors are at risk to climate hazards. A changing climate will cause more rain and floods, or heatwaves and droughts in other regions. A new, ambitious action called Climate Futures - led by NORCE - aim to co-produce new and innovative solutions for predicting and managing climate risks from 10 days to 10 years into the future. Reducing exposure to climate risks is becoming more and more urgent, climate researcher and meteorologist Erik W. Kolstad at NORCE (Norwegian Research Centre) points out. Apart from playing a leading role in climate adaptation, we are experts in advanced climate modelling - and partner in one of the largest climate research units in Europe: The Bjerknes Centre for Climate Research in Bergen, Norway. Climate researchers at NORCE study climate change, the consequences of climate change, and how we can best adapt to this change. Bjerknessenteret, Norges forskningsråd, European Research Council, EU Climate Action, European Environment Agency #ClimateRisk #Environment #ClimateChange #SOER2020 #ClimateAction #COP25

Posted by NORCE on Friday, December 6, 2019

Hovedmålet er å produsere nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover, og å samarbeide med klynger av partnere i klima- og værutsatte sektorer.  

Forskningsprosjekter som dette legger til rette for et bærekraftig næringsliv som skaper grønne jobber. Det reduserer utslipp av klimagasser samtidig som det stimulerer til næringsutvikling og grønn konkurransekraft i en periode med ellers lavt aktivitetsnivå. Dette viser mulighetsrommet til å komme bedre ut på andre siden av krisen vi nå står oppe i, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein Eriksen Søreide.  

Dette er viktig fordi samfunnet blir stadig mer sårbart for ekstreme vær- og klimahendelser. Menneskeliv, viktig infrastruktur, matsikkerhet, transport og mange andre sektorer er utsatt for disse farene. Et mer langsiktig værvarsel vil blant annet gi kraftselskaper viktig informasjon til å ta beslutninger basert på forutsigelser om fremtidig nedbør, snømengder og forbruk.  

For å få til dette vil NORCE bruke avansert statistikk og maskinlæring, for igjen å lage algoritmer som forbereder styrkene i forskjellige varsler. Les mer om forskningsprosjektet her 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: